Miljøgodkendelse af husdyrbrug

På dette kursus kommer du hele vejen rundt om miljøgodkendelser af husdyrbrug. Du får et overblik over den juridiske baggrund og den administrative arbejdsgang lige fra den faglige vurdering af ansøgningen til indtastningen i husdyrgodkendelser.dk.

I den juridiske side af miljøgodkendelserne bliver du guidet igennem, hvornår ændringer eller udvidelser af et husdyrbrug udløser krav om en miljøgodkendelse samt de forskellige godkendelses- og tilladelsesordninger, der kan komme i spil. Vores dygtige jurist giver sit bud på, hvilke vilkår og begrundelser, der holder i klagenævnet.

Du bliver ført igennem trinnene i udarbejdelsen af en miljøgodkendelse og lærer om produktionsarealer, stipladsmodellen og vilkår samt hvordan den faglige vurdering af ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af natur og landskab udføres. Endelig prøver du at arbejde hands on i husdyrkodgendelse.dk.

Kurset veksler mellem faglige indlæg og cases med gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

Kurset afholdes typisk en gang om året.

Målgruppen

Kurset er for dig, der er ny eller lidt erfaren, og skal lave miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Sagsbehandlere, rådgivere og undervisere, der er beskæftiget på landbrugsområdet kan alle have stor glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

03-06-2025 til 04-06-2025

Kursusprogram
3. juni 2025
09:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød
09:15 Velkomst, præsentation og introduktion
  Christina Thorslev Pedersen og Anne Trabjerg Kamp
09:45 Introduktion til lovgivningen
  - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
- Formål med reformerne i 2007 og 2017
- Overgangsregler
  Mai-Britt Bruun
11:00 Godkendelser og tilladelser til husdyrbrug
  - Hvornår er der pligt til at søge miljøgodkendelse?
- Kan en miljøgodkendelse bortfalde?
- Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Hvad holder i klagenævnet?
  - Vilkår og begrundelser
- Nyt fra klagenævnet
  Mai-Britt Bruun
14:00 Arbejde med medbragte cases
  - Præsentation af cases
- Gruppedrøftelser
- Opsamling i plenum
  Christina Thorslev Pedersen
15:30 Kaffepause og besøg i AQUA
16:30 Den kommunale sagsbehandlers opgave
  - Afgørelser til tiden
- Sikre ensartethed
- Anvende nyeste viden (screening af ansøgninger og skabelon til afgørelser - alt ind)
  Christina Thorslev Pedersen
17:00 Præsentation af case til brug i øvelser
  Christina Thorslev Pedersen
17:15 Formelle krav i en afgørelse
  - Foroffentlighed
- Høring og naboorientering
- Klagefrist
- Øvelse
  Christina Thorslev Pedersen
18:30 Middag
20:00 Uformel erfaringsudveksling med en øl eller vand
4. juni 2025
08:00 Hvilke vilkår kan stilles i en afgørelse?
  - Produktionsareal
- Ammoniakreducerende virkemidler
- Placering af ny bebyggelse
- Afskærmende beplantning og nedrivning
- Indretning af forhold til at begrænse transport
- Indretning af forhold til at begrænse spildevand
  Christina Thorslev Pedersen
09:30 Hvilke vurderinger skal der foretages i en godkendelse?
  - Landskabelige værdier
- Natur
- Jord, grund- og overfladevand
- Lugt, støj, rystelser, lysgener, støv, transport, fluer, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion
  Christina Thorslev Pedersen
10:45 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
  - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
- Miljøkonsekvensrapport
  Heidi Birch Wentzlau
11:30 Frokost
12:30 Få styr på teknologilisten
  - BAT
- Staldindretning
- Luftrensning
- Gylleopbevaring
  Malene Myllerup
13:30 Overordnet gennemgang af case i husdyrgodkendelse.dk
  - Er lugt overholdt?
- Er ammoniak overholdt?
- Er BAT overholdt?
- Gruppearbejde
  Christina Thorslev Pedersen
15:30 Kaffe og evaluering
  Anne Trabjerg Kamp og Christina Thorslev Pedersen
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljørådgiver Malene Myllerup, Sagro • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 02-05-2025
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøgodkendelse af husdyrbrug (19125)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelse af husdyrbrug