Miljøgodkendelse af husdyrbrug

På kurset tager vi først fat om, hvornår ændringer eller udvidelser af et husdyrbrug udløser krav om en miljøgodkendelse – ved vurdering ud fra IE-direktiv eller om emissionen er større eller mindre end 3.500 kg NH3-N.

Herefter ser vi på, hvordan produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

Til brug for udarbejdelsen af selve miljøgodkendelsen af husdyrbruget, gennemgår vi på kurset, hvordan den faglige vurdering af ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet udføres. Vi kommer også omkring anvendelse af stipladsmodellen og ser på, hvordan et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

Målgruppen

Kurset er for dig, er er ny eller lidt erfaren og skal lave miljøgodkendelser af husdyrbrug efter ny husdyrgodkendelseslovgivning. Sagsbehandlere, rådgivere og undervisere, der er beskæftiget på landbrugsområdet kan alle have stor glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

15-05-2023 til 16-05-2023

Kursusprogram
15. maj 2023
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
  Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
09:45 Den juridiske side af sagen
  - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
- Hvornår er der godkendelsespligt?
- Kan en godkendelse bortfalde? Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
- Sidste nyt fra klagenævnet
- Cases fra kursisterne
  Mai-Britt Bruun
11:00 Pause
11:10 Den juridiske side af sagen fortsat
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Husdyrgodkendelse.dk
  - Opbygning og grundlæggende funktioner
- Scenarieberegninger
  Nikolaj Manzanti Aaslyng
14:00 §16 a og § 16b godkendelser
  Nikolaj Manzanti Aaslyng
15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
16:00 Case - husdyrgodkendelse.dk
  - gruppearbejde "prøv at lave en ansøgning"
  Christina Thorslev Pedersen og Nikolaj Manzanti Aaslyng
17:30 Den kommunale sagsbehandlers opgave
  Christina Thorslev Pedersen
18:30 Pause
19:00 Middag
20:30 Uformel erfaringsudveksling i Dråben med en øl eller vand
16. maj 2023
08:00 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
  - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
- Miljøkonsekvensrapport
  Nikolaj Manzanti Aaslyng
09:00 Sagsbehandling
  - Vilkårsfastsættelse
- Produktionsareal
- Evt. ammoniakreducerende teknologi
- Evt. lugtreducerende tiltag
- Gødningsopbevaring
  Christina Thorslev Pedersen
09:30 Den faglige vurdering
  - BAT (miljøteknologi, fosfor)
- Nabopåvirkning (lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer, transport)
- Alt det andet (opbevaringskapacitet, IE-brug, kulturmiljø, zink mm.)
- Formelle regler (høring, offentliggørelse, klagevejledning)
  Christina Thorslev Pedersen
10:30 Den faglige vurdering fortsat
  - Naturomåder (kategori 1, 2 og 3)
- §3
  Christina Thorslev Pedersen
11:15 Gennemgang af case i ansøgningssystemet
  Christina Thorslev Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af case i ansøgningssystemet fortsat
  Christina Thorslev Pedersen
15:15 Evaluering og kaffe/kage
  Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
15:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

Undervisere

• Miljøkonsulent Nikolaj Manzanti Aaslyng, Velas • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 14-04-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøgodkendelse af husdyrbrug (18755)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelse af husdyrbrug