Miljøgodkendelse af husdyrbrug

På kurset tager vi først fat om, hvornår ændringer eller udvidelser af et husdyrbrug udløser krav om en miljøgodkendelse – ved vurdering ud fra IE-direktiv eller om emissionen er større eller mindre end 3.500 kg NH3-N.

Herefter ser vi på, hvordan produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

Til brug for udarbejdelsen af selve miljøgodkendelsen af husdyrbruget, gennemgår vi på kurset, hvordan den faglige vurdering af ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet udføres. Vi kommer også omkring anvendelse af stipladsmodellen og ser på, hvordan et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

Målgruppen

Kurset er for dig, er er ny eller lidt erfaren og skal lave miljøgodkendelser af husdyrbrug efter ny husdyrgodkendelseslovgivning. Sagsbehandlere, rådgivere og undervisere, der er beskæftiget på landbrugsområdet kan alle have stor glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøgodkendelse af husdyrbrug