Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

Landbrugstilsyn for erfarne
På kurset ser vi på det juridiske grundlag for et tilsyn på husdyrbrug. Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til at føre landbrugstilsyn, da vi under kurset diskuterer mere detaljerede forhold i forbindelse med tilsyn på landbrug med husdyrhold, herunder håndhævelsesregler, henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud samt, hvad er overproduktion efter, at husdyrloven er ændret og hvordan håndteres dette ved tilsynet.
Vi ser på, hvorledes en miljøvagt er opbygget og, hvad en kommunes miljøvagt skal gøre, i det øjeblik der kommer besked om, at der er sket en miljøulykke.Efter at vi har drøftet de forskellige håndhævelsesskridt, får du mulighed for at høre anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager og gode råd til tilsyn og politianmeldelser.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere, der fører tilsyn med landbrug. Udbyttet af kurset er størst, hvis du har erfaring med landbrugstilsyn samt et grundlæggende kendskab til
miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug