Landskabsanalyse

Beskriv og vurder landskabets kendetegn, styrker og sårbarhed
Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig. Her får du nogle konkrete værktøjer til at aflæse og beskrive landskabets kendetegn og karaktertræk. Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale og at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt.

Målgruppen

Kurset er et grundkursus og henvender sig til miljømedarbejdere og planlæggere i kommuner, regioner og staten samt rådgivere, der ønsker viden om at lave landskabsanalyse og -vurdering efter landskabskaraktermetoden

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-11-2021 til 05-11-2021

Kursusprogram
4. november 2021
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
10:00 Hvorfor landskabsanalyse
  - Hvorfor skal vi interessere os for landskab?
- Landskabskaraktermetoden i hovedtræk
  Hanne Brendstrup Nielsen
10:30 Pause
10:40 LKM - Naturgeografisk analyse
  - Naturgeografisk analyse - teori og praksis
- Øvelse 1, gruppearbejde og plenum
  Hanne Brendstrup Nielsen
11:20 LKM - Kulturgeografisk analyse
  - Kulturgeografisk analyse - teori og praksis
- Øvelse 2, gruppearbejde og plenum
  Hanne Brendstrup Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Fortsat....
  Hanne Brendstrup Nielsen
13:20 LKM - Rumlig og visuel analyse
  - Rumlig og visuel analyse - teori og praksis
- øelse 3, gruppearbejde og plenum
  Hanne Brendstrup Nielsen
14:30 LKM - Karakterbeskrivelse
  - Beskrivelse af landskabets bærende karaktertræk
- Øvelse 4, plenum
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 LKM - Vurdering af styrke, tilstand og oplevelsesværdi
  - Vurdering af karakterstyrke, tilstand og oplevelsesværdi
- Øvelse 5, plenum
  Hanne Brendstrup Nielsen
16:15 LKM - Sårbarhed, mål og anbefalinger
  - Vurdering af landskabskarakterens sårbarhed - teori og praksis
- Øvelse 6, plenum
- Mål og anbefalinger - teori og praksis
  Hanne Brendstrup Nielsen
18:00 Middag
19:30 Myndighed og bygherre - når planlægningen og praksis mødes
  - Myndighed og virksomhed - forskellige perspektiver for planlægning og udvikling
- Hvordan italesættes udfordringer og muligheder tidligt i processer?
- Hvordan finder vi de gode løsninger i fællesskab?
  Trine Eide
21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
5. november 2021
08:00 Ekskursion fra kort til virkelighed
  - Udvalgte lokaliteter besøges og diskuteres
- Hvad er landskabets bærende karaktertræk? (naturgeografi, kulturgeografi, rumlige og visuelle forhold)
- Hvordan kan landskabet beskrives og hvordan vurderes karakterstyrke og tilstand?
- Hvordan vurderes oplevelsesværdi og hvordan vurderes sårbarhed?
- Formulering af anbefalinger til håndtering af ændringer/projekter?
  Hanne Brendstrup Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Vurdering af et konkret projekt i forhold til landskabelige påvirkning
  - Hvordan vurderes et konkret projekt i fht. landskabets karakter og landskabelige påvirkning?
- Eksempel fra VVM
- Diskussion i plenum
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:00 Afrunding og evaluering
  - Herunder kaffe og kage
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-10-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Landskabsanalyse (18299)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Landskabsanalyse