Landskabsanalyse

Lær at beskrive og vurdere landskabets kendetegn, styrker og sårbarhed
Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurdere landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Hvis det er spørgsmål du stiller dig, så er dette kursus noget for dig!

Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang. Lige så stort fokus er metodens praktiske anvendelse til såvel planlægning som sagsbehandling, hvorfor der igennem hele kurset vil være en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen. Dermed vil kurset være præget af en vekslen mellem oplæg, øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale, samt besigtigelse af det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse, landskabskarakterbeskrivelse, vurdering af landskabet samt drøftelser af landskabelig indpasning af konkrete projekter.

Målet er således, at kursisterne får et værktøj i værktøjskassen, der er relevant i såvel planlægning som sagsbehandling i det åbne land, og som kan skaleres til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.

Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet i Mols Bjerge i vores øvelser og diskussioner. Vi vil bevæge os ud i bjergene i bil og herfra bevæge os rundt til fods. På andendagen er vi på bustur, hvor vi oplever forskellige typer landskaber. Du skal derfor være forberedt på et kursus med skridt i benene og frisk luft til hovedet.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kurset er for dig, der arbejder med det åbne land – arealforvaltning, planlægning, byggeri, anlæg, landzoneadministration eller andet, der medfører ændringer i arealanvendelsen.

Landskabsanalyse er en tværfaglig disciplin, og derfor er kurset relevant for alle fagligheder, der arbejder i det åbne land, og det henvender sig til medarbejdere i kommuner, regioner og stat, samt rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Landskabsanalyse