Landskabsanalyse

Lær at beskrive og vurdere landskabets kendetegn, styrker og sårbarhed
Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurdere landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Hvis det er spørgsmål du stiller dig, så er dette kursus noget for dig!

Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang. Lige så stort fokus er metodens praktiske anvendelse til såvel planlægning som sagsbehandling, hvorfor der igennem hele kurset vil være en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen. Dermed vil kurset være præget af en vekslen mellem oplæg, øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale, samt besigtigelse af det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse, landskabskarakterbeskrivelse, vurdering af landskabet samt drøftelser af landskabelig indpasning af konkrete projekter.

Målet er således, at kursisterne får et værktøj i værktøjskassen, der er relevant i såvel planlægning som sagsbehandling i det åbne land, og som kan skaleres til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.

Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet i Mols Bjerge i vores øvelser og diskussioner. Vi vil bevæge os ud i bjergene i bil og herfra bevæge os rundt til fods. På andendagen er vi på bustur, hvor vi oplever forskellige typer landskaber. Du skal derfor være forberedt på et kursus med skridt i benene og frisk luft til hovedet.

Læs mere om Molslaboratoriet, deres faciliteter, og arbejde på https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kurset er for dig, der arbejder med det åbne land – arealforvaltning, planlægning, byggeri, anlæg, landzoneadministration eller andet, der medfører ændringer i arealanvendelsen.

Landskabsanalyse er en tværfaglig disciplin, og derfor er kurset relevant for alle fagligheder, der arbejder i det åbne land, og det henvender sig til medarbejdere i kommuner, regioner og stat, samt rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft

10-09-2024 til 11-09-2024

Kursusprogram
10. september 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
09:30 Indflyvning til emnet
  - Hvorfor er landskabsanalyse relevant?
  Hanne Brendstrup Nielsen
10:30 Pause
10:45 Kortlægning - Naturgeografisk analyse, øvelse 1
  Hanne Brendstrup Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Kortlægning - Kulturgeografisk analyse, øvelse 2
  Hanne Brendstrup Nielsen
14:00 Rumlig og visuel analyse
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Vurdering - karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed
  Hanne Brendstrup Nielsen
16:00 Vurdering i praksis, øvelse 3
  Hanne Brendstrup Nielsen
17:00 Pause før middagen
18:00 Middag
19:30 Myndighed og bygherre - når planlægning og praksis mødes
  Trine Eide
21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
11. september 2024
08:00 Mål og anbefalinger
  Hanne Brendstrup Nielsen
09:00 Ekskursion
12:00 Frokost
13:00 Implementering - fra analyse til praksis
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:30 Afrunding og evaluering
  - Herunder kaffe og kage
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-08-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Landskabsanalyse (18991)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Landskabsanalyse