Landzoneadministration

Grundkursus
Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
Hvornår kræves der landzonetilladelse?
Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med landzonesager og byggesager. Desuden er kurset relevant for medarbejdere i bl.a. planafdelinger, som skal have kendskab til reglerne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Landzoneadministration