Landzoneadministration

Grundkursus
Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
Hvornår kræves der landzonetilladelse?
Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kommunale medarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med landzonesager og byggesager. Desuden er kurset relevant for medarbejdere i bl.a. planafdelinger, som skal have kendskab til reglerne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

03-10-2024

Kursusprogram
3. oktober 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær og Jens Flensborg
09:15 Indledning vedrørende landzoneadministration
  - Zoneinddeling
- Rammestyring
- ”virke-for princippet”
  Jens Flensborg
09:45 Hvornår kræves landzonetilladelse?
  - Hvilke dispositioner forudsætter tilladelse?
- Hvad ligger der i begreberne ”udstykning”, ”ny bebyggelse” og ”ændring i anvendelsen”?
  Jens Flensborg
10:45 Pause
11:00 De vigtigste undtagelser til kravet om landzonetilladelse i PL §§ 36 og 37
  Jens Flensborg
12:15 Frokost
13:15 Hvornår gives der landzonetilladelse?
  - Hvilke hensyn skal og kan landzonemyndigheden inddrage i afvejningen?
- Er det en god idé at udarbejde et administrationsgrundlag – og hvordan bruges det i praksis?
- Hvilke principper gælder for fastsættelse af vilkår i landzonetilladelser?
  Jens Flensborg
14:45 Kaffe, te, kage og frugt
15:00 Formelle krav ved behandling af landzonesager
  - Særlige krav i planloven (høringer og nabo-orientering)
- Generelle formkrav i forvaltningsloven
- Klage, søgsmål og håndhævelse
  Jens Flensborg
15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Landzoneadministration (19038)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Landzoneadministration