Landzoneadministration for erfarne

Er du en erfaren sagsbehandler indenfor landzoneadministration, men savner viden om de mere avancerede dele af landzoneadministrationen? Så er dette kursus noget for dig. Ud over at gennemgå de vigtigste ændringer i landzonereglerne giver vi dig overblik over relevante afgørelser og domme, så du kender til den praksis, der ligger ud over vejledningen. Vi har oplæg af både juridisk og praktisk karakter.
Vi lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling, så hvis du har haft en svær landzonesag, må du meget gerne tage den med til fælles diskussion. Vi forventer, at du er aktiv under kurset og bidrager med dine erfaringer og spørgsmål.

Målgruppen

Erfarne sagsbehandlere, der har arbejdet med landzoneadministration gennem længere tid.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-11-2024 til 28-11-2024

Kursusprogram
27. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gry Bruhn-Hansen og Hanne Døssing Hornum
10:00 Jura på landzoneområdet
  - Gennemgang af aktuelle problemstillinger via klagenævnsafgørelser og domme bl.a. vedrørende erhverv i landzone og spørgsmål om terrænreguleringer
- Omtale af ændringerne i landzonereglerne fra 2017 og praksis fra Planklagenævnet vedrørende nogle af disse bestemmelser
- Generelt om sagsbehandlingen i landzonesager, krav om oplysning af sagen, naboorientering/partshøring, udformning af begrundelser og vægtningen af de forskellige hensyn over for hinanden
  Jens Flensborg
11:00 Pause
11:15 Jura på landzoneområdet - fortsat
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Jura på landzoneområdet - fortsat
15:30 Pause med kaffe, te, frugt og kage
16:30 Landzoneadministration i praksis
  - Beskrivelse af landsbyer
- Landskabskarakteranalyse
  Gry Bruhn-Hansen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
  - Medbring gerne egne cases
- Egen fremlæggelse
  Gry Bruhn-Hansen
20:30 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
28. november 2024
08:30 Cases - indenfor landzoneområdet
  - Erhverv
- Husstandsmølle
- Bolig i landskabsinteresseområde
- Ansøgning om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse
- Værdiløs ruin
  Gry Bruhn-Hansen
10:30 Kaffepause
10:45 Cases - Et godt administrationsgrundlag
  Gry Bruhn-Hansen
11:45 Frokost
12:45 Planklagenævnet orienterer
  - Afgørelser fra nævnet
  Elsebeth Bräuner
14:30 Afrunding på kurset og evaluering
  Herunder kaffe, te, frugt og kage
  Gry Bruhn-Hansen og Hanne Døssing Hornum
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune

Undervisere

• Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune • Stedfortrædende formand - chefkonsulent. Cand. Jur Elsebeth Bräuner, Nævnenes Hus • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-10-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Landzoneadministration for erfarne (19021)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Landzoneadministration for erfarne