Miljøvurdering og Bilag IV

Habitatdirektivet og beskyttelse af Bilag IV arter spiller en større og større rolle, når nogen ønsker at gennemføre et projekt.

På dette kursus får du en større forståelse for reglerne i habitatdirektivet, og hvordan det er implementeret i dansk lovgivning. Vi kommer også ind på Bilag IV arter i relation til anden lovgivning, herunder miljøvurderingsloven, Natura 2000 og artsfredningsbekendtgørelsen.

Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12,13 og 16 samt deres implementering i dansk lovgivning og den danske praksis samt praksis hos EU-Kommissionen og EU-domstolen.

Det er et lidt nørdet kursus, hvor vi går helt i bund med beskyttelsen, når vi får besøg af en række eksperter, der inden for hver deres felt, fortæller om de undersøgelser og vurdering af påvirkninger af Bilag IV arter, der skal foretages:

- Insekter
- Padder og krybdyr
- Hasselmus og birkemus
- Marine pattedyr.

Målgruppen

Kurset henvender sig til kommunale og statslige medarbejdere, der arbejder med habitatdirektivet og Bilag IV arter. Personer ansat ved rådgivningsfirmaer samt i administrationer hos bl.a. forsyningsselskaber og energiselskaber kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

20-11-2024 til 21-11-2024

Kursusprogram
20. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Casper Katborg og Gitte Moestrup
09:45 Habitatdirektivet - præsentation af rammerne
  - Habitatdirektivet - beskyttelsen af bilag IV-arter, herunder praksis fra EU-Domstolen
- Den danske implementering
- Hvem er myndighed?
- Vurderingsregime - hvad skal der til?
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
11:00 Pause
11:15 Fortsat
  - Hvilke arter er beskyttede?
- Hvad er yngle- og rasteområder?
- Økologisk funktionalitet
- Hvornår er en undersøgelse tilstrækkelig?
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
12:30 Frokost
13:30 Insekter på bilag IV
  - Undersøgelse efter Vandkalve og guldsmede på bilag IV
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Nicholas Bell
14:30 Formiddagens program fortsat
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
16:00 Pause med kaffe og kage
16:30 Padder og krybdyr på bilag IV
  - Undersøgelse efter tudser, frøer og markfirben på bilag IV
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Mikkel Stener Møller
18:00 Pause
19:00 Middag
20:15 Øl, vand og socialt samvær i Dråben
 
21. november 2024
08:00 Besøg i Aqua - Odder, bæver og strandtudseprojektet
  Morten Vissing
09:00 Bilag IV arter i relation til anden lovgivning
  - Bilag II arter vs. Bilag IV arter (Natur 2000)
- Beskyttede pader (Artsfredningsbekendtgørelsen)
- Miljøvurdering (planer og projekter)
- Gennemgang af klagenævnsafgørelse - herunder praksis for flagermus
  Flemming Elbæk og Casper Katborg
10:30 Pause
10:45 Hasselmus og birkemus på bilag IV
  - Undersøgelse efter hasselmus og birkemus på bilag IV.
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Julie Dahl Møller
12:00 Frokost
13:00 Marine pattedyr på bilag IV
  - Undersøgelse efter marine pattedyr på bilag IV
- Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
  Maria Wilson
14:00 Fravigelsen
  - Forudsætninger for fravigelse
- Eksempler på projekter hvor der er opnået fravigelse??
- Forhåndsfravigelser
  Nynne Elmelund Lemming
15:30 Afrunding og evaluering med kaffe, te og kage
  Casper Katborg, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Advisor Ecology and Biology Nicholas Bell, WSP Danmark A/S • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Biolog, ph. d. Nynne Elmelund Lemming, Miljøstyrelsen Odense • . Julie Dahl Møller, Aarhus universitet • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Senior specialist Maria Wilson, NIRAS

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 18-10-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Miljøvurdering og Bilag IV (19028)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvurdering og Bilag IV