Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

Vi tager på ekskursion og ser og drøfter konkrete cases.

Du har mulighed for at få sparring til dine egne sager ved at medbringe en case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.

Kursisterne siger om dette kursus:

Rigtig fint kursus

Rigtig godt til forståelsen af dispensationer

Godt kursus med god afveksling mellem cases, juridisk gennemgang og besigtigelse

Super kursusform med ekskursion

Målgruppen

Ny eller mindre erfarne medarbejdere der arbejder med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.
Det forudsættes at man har grundlæggende viden om kommunal forvaltning, herunder forvaltningsloven.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2025 til 20-03-2025

Kursusprogram
19. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst og introduktion
  Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
09:35 Lovgivningen
  - Formål
- Afgrænsning mod anden lovgivning
- Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
- Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Dispensationer
  - Hvornår kan der gives dispensation?
- Eksempler på dispensationer
  Mai-Britt Bruun
14:00 Pause
14:15 Ekskursion
  Søren Karmark Obel
16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:30 Opsamling på ekskursion
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
20. marts 2025
08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
  - Fra ansøgning til tilladelse
- Den gode afgørelse og formuleringer
- Håndtering af ulovligheder
- Forældelse og passivitet
  Søren Karmark Obel
10:30 Gruppearbejder og cases
  - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
  Søren Karmark Obel
12:00 Frokost
13:00 Udvalgte cases
  - Snak om udvalgte cases
  Søren Karmark Obel
14:30 Pause med kaffe og sødt
15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
16:00 Evaluering
  Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 14-02-2025
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (19050)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer