Natursagsbehandleren

Lovgivning og administration
Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

På kurset ser vi på den praktiske administration af:
· Naturbeskyttelsesloven – § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
· Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver – anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
· Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
· Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

Målgruppen

Kommunale sagsbehandlere på naturområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-11-2024 til 13-11-2024

Kursusprogram
12. november 2024
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
  - Hvilke naturtyper er beskyttede og hvordan
- arealberegning
- Registrering af beskyttet natur
- Oplysningspligt
- Undtagelser fra beskyttelsen
- Genopdyrkning og skovrejsning
- Hvad kræver dispensation
- Administration af § 3
- Erstatningsbiotoper
- Anden lovgivning – hvilken lov er stærkest?
- App for beskyttet natur
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Bygge- og beskyttelseslinjer
  - § 16 Sø- og Å-beskyttelseslinje
- § 17 Skovbyggelinje
- § 18 Fortidsmindebeskyttelseslinje
- § 19 Kirkebyggelinje
- Hvad dækker beskyttelsen og kræver derfor dispensation?
- Hvad kan der gives dispensation til?
  Søren Karmark Obel
15:00 Habitatdirektivets bilag IV-arter: Odderne fodres i Aqua
  Vi introducerer habitatdirektivets beskyttede arter ved selvsyn i Aqua
15:30 Kaffepause og kagebord
16:00 Habitatdirektivet
  - Habitatbekendtgørelsen
- Bilag IV
- Natura 2000-områder
- § 19a-19h (anmeldeordning m.v.),
- udpegningsgrundlag,
- NBL §29a.
- Beskyttelse af plante og dyrearter
- Væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering.
  Søren Karmark Obel
17:00 Gruppearbejde
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Casestudy Habitatdirektivet
  NMK-42-00491
20:00 Fredninger
  NBL § 29a Beskyttelse af plante og dyrearter
  Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
20:30 Netværk, hygge og uformel erfaudveksling i Dråben
13. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Eventuelt det, vi ikke nåede
08:30 Offentlighedens adgang
  - §§ 22-26, adgangsbestemmelserne
- Hvor og hvordan er der adgang og hvilke undtagelser er der
- § 26a, Nedlæggelse af veje, lidt om beskyttede diger
10:30 Tilsyn og håndhævelse
  - Administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven.
- Retslige principper
- Varsler og påbud
- Klage og søgsmål
- Politianmeldelser og straf etc.
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Skilte og reklamer i det åbne land
  Søren Karmark Obel
13:30 Gruppearbejde
15:00 Evaluering, kaffe og kage
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

Undervisere

• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 11-10-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Natursagsbehandleren (18993)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Natursagsbehandleren