Offentlighedens adgang til naturen

Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Målgruppen

Medarbejdere der arbejder med administration af offentlighedens adgang i det åbne land.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

06-05-2024

Kursusprogram
6. maj 2024
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og introduktion
  Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
  - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
- Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
  Lasse Baaner
09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
  - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
- Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
- Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
  Lasse Baaner
10:30 Kort pause
10:45 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
  - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
- Sagseksempler
  Lasse Baaner
12:00 Frokost
13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
  - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
- Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
- Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
- Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
  Lasse Baaner
14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
  - Sager vedr. §26 a
- Sager vedr. §§ 22 - 26
  Lasse Baaner
15:00 Kaffe og kage
15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
  - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
  Lasse Baaner
16:15 Evaluering
  Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-04-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Offentlighedens adgang til naturen (18970)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Offentlighedens adgang til naturen