Offentlighedens adgang til naturen

Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring nogle af de svære emner på området som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land, adgang til hegn med dyr og erstatningsansvar for skader fra dyr, organiseret færdsel/offentlige arrangementer, cykel og vandreruter på private veje og stier. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at diskutere sager fra din egen hverdag, så tag endelig nogen med. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Målgruppen

Medarbejdere der arbejder med administration af offentlighedens adgang i det åbne land.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

07-04-2025

Kursusprogram
7. april 2025
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og introduktion
  Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
09:15 Adgangsreglerne - lovgivning, overblik, praksis og oversete detaljer
  - Overblik over adgangsreglerne - naturbeskyttelsesloven og mark- og vejfredsloven.
- Naturbeskyttelseslovens adgangsregler i §22 - §27 samt diskussion af kursisternes egne sager
- Skiltning mod adgang og"skræmmeskilte" samt diskussion af kursisternes egne sager
- Færdsel og skiltning på private arealer, herunder skilte fra før naturbeskyttelseslovens vedtagelse.
- Organiseret færdsel, erhvervsmæssig færdsel og offentlige arrangementer
- Håndhævelse og politianmeldelser af overtrædelser
  Lasse Baaner
11:30 Erstatningsansvar
  - Adgang til hegn med dyr
- Erstatningsansvar for skader fra dyr
- Erstatningsansvar for skader som følge af dårlig vedligeholdelse af faciliteter m.v.
12:00 Frokost
13:00 Nedlæggelse af veje og stier
  - Naturbeskyttelsesloven § 26a og privatvejsloven samt diskussion af kursisternes egne sager
- Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  Lasse Baaner
14:00 Cykel- og vandreruter på private veje og stier, stiplaner og ruteforløb
  - Cykel- og vandreruter på private veje og stier - foldere, kort og skilte samt partshøring og proces
- Optagelse af private fællesveje som offentlige stier
  Lasse Baaner
14:45 Kaffe og kage
15:15 Adgangsafgørelser på sikker grund
  - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
  Lasse Baaner
15:45 Evaluering
  Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 07-03-2025
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Offentlighedens adgang til naturen (19095)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Offentlighedens adgang til naturen