De nye planlovsændringer

I sommeren 2023 og januar 2024 trådte en række ændringer til planloven i kraft, som både udvider og begrænser mulighederne i planlægning af byudvikling, landzone, kystnærhedszone samt bæredygtighed og klima.

Dette kursus sigter mod at ruste dig til at navigere i de nye rammer i Planloven.

Du får en omfattende forståelse af alle ændringer, der er trådt i kraft siden 2023, og mulighed for at dykke ned i de enkelte paragraffer. Dette vil gøre din hverdag som planlægger nemmere og mere overskuelig.

Du kommer til at høre om:

– Ændringer i proces- og klageregler
– Baggrund og formål med lovændringerne
– En overordnet oversigt over ændringerne
– Byudvikling, herunder planlægning af bymidter og overførsel af landsbyer til byzone
– Muligheder i lokalplanlægning, herunder bynatur, støj, afværgeforanstaltninger, havneområder og parkering
– Ændringer i landzoneregler, herunder om omdannelseslandsbyer
– Kystnærhedszone, bl.a. ø-udviklingsplaner og sommerhusområder

Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs, og du kan sparre med andre i samme situation som dig, og udveksle erfaringer.

Hvis du vil have en grundig gennemgang af de nye planlovsændringer, så kom på dette kursus og få det forkromede overblik.

Målgruppen

Kurset henvender sig primært til planlæggere i kommuner, der arbejder med kommuneplanlægning, lokalplanlægning og landzoneadministration.

Rådgivere, der udarbejder planer for private og offentlige aktører, kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-06-2024

Kursusprogram
27. juni 2024
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst og præsentation
  Jens Flensborg
09:10 Introduktion til ændring af planloven
  - Lovændringernes baggrund og formål
- Overordnet oversigt over ændringerne
  Jens Flensborg
09:30 Ændringer i regler for proces og klage
  - Ophævelser
- Lokalplaner
- Klageregler
  Jens Flensborg
10:30 Pause
10:45 Ændringer i proces- og klageregler, fortsat
  Jens Flensborg
11:15 Byudvikling
  - Overførsel af landsby til byzone
- Planlægning for bymidter i mellemstore byer
- Ændring af forbud på baggrund af kommuneplanrammer
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Lokalplaner
  - Ændringer i §15
- Lokalplanlægning for bynatur, havneområder, religiøse formål, parkering og ungdomsboliger
- Afværgeforanstaltninger
- Støj
  Jens Flensborg
14:30 Pause
14:45 Ændringer i landzoneregler
  - Omdannelseslandsbyer
- Glamping-hytter
- Master og antenner
  Jens Flensborg
15:25 Kystnærhedszone
  - Ø-udviklingsplaner
- Overflødiggjorte bygninger
- Sommerhusområde
  Jens Flensborg
16:00 Afslutning og evaluering
  Jens Flensborg
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-05-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: De nye planlovsændringer (19086)

Kursussted: Thon Partner Hotel Sorø

26-09-2024

Kursusprogram
26. september 2024
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst og præsentation
  Jens Flensborg
09:10 Introduktion til ændring af planloven
  - Lovændringernes baggrund og formål
- Overordnet oversigt over ændringerne
  Jens Flensborg
09:30 Ændringer i regler for proces og klage
  - Ophævelser
- Lokalplaner
- Klageregler
  Jens Flensborg
10:30 Pause
10:45 Ændringer i proces- og klageregler, fortsat
  Jens Flensborg
11:15 Byudvikling
  - Overførsel af landsby til byzone
- Planlægning for bymidter i mellemstore byer
- Ændring af forbud på baggrund af kommuneplanrammer
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Lokalplaner
  - Ændringer i §15
- Lokalplanlægning for bynatur, havneområder, religiøse formål, parkering og ungdomsboliger
- Afværgeforanstaltninger
- Støj
  Jens Flensborg
14:30 Pause
14:45 Ændringer i landzoneregler
  - Omdannelseslandsbyer
- Glamping-hytter
- Master og antenner
  Jens Flensborg
15:25 Kystnærhedszone
  - Ø-udviklingsplaner
- Overflødiggjorte bygninger
- Sommerhusområde
  Jens Flensborg
16:00 Afslutning og evaluering
  Jens Flensborg
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: De nye planlovsændringer (19087)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: De nye planlovsændringer