Lokalplaner

Mulighed for hybrid deltagelse
Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Medarbejdere i kommunernes planafdelinger, private rådgivere og andre, der ønsker mere viden om lokalplaner og deres udformning. Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til planlovens regler.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ud af huset, bestiller

13-10-2021 til 14-10-2021

Kursusprogram
13. oktober 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Jens Flensborg
09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
  Jens Flensborg
10:15 Kort overblik over plansystemet
  - Planlovens særtræk og rammestyring
- Indsigelser mod lokalplanforslag
  Jens Flensborg
10:45 Kort pause
11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Kort om lokalplanprocessen
- Kort om udbygningsaftaler: hvad er det og hvornår kan de bruges?
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag i praksis
  Mette Hilsløv Hummelshøj
14:30 Kagebord
15:00 Lokalplantyper – styrker og svagheder
  - Ramme-, projekt- og temalokalplaner
  Mette Hilsløv Hummelshøj
16:00 Kort pause
16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
  Jens Flensborg
18:00 Middag
19:30 Case
21:00 Kollegialt samvær
14. oktober 2021
08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15, stk. 2
08:15 Lokalplanlægning i praksis
  - Eksempler, Lokalplankataloget i § 15
  Carsten Maegaard
09:00 Kort pause
09:10 Lokalplanlægning i praksis - fortsat
  Carsten Maegaard
10:00 Pause
10:15 Gruppeopgave om lokalplanlægning
  Carsten Maegaard
11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Dispensation fra lokalplaner
  - Hvornår kan der dispenseres?
- Planens principper, praksis og formelle regler
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
14:00 Servitutter og lokalplanlægning
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
15:00 Overtagelsespligt og kort om ekspropriation
  - Overtagelsespligt ved udlæg til offentligt formål (§ 48)
- Nedrivningsforbud (§ 49)
- Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner (§47)
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
  - kagebord i Dråben
  Jens Flensborg og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Planlægger Mette Hilsløv Hummelshøj, Viborg Kommune • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Lokalplaner (18499)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Lokalplaner