Lokalplankataloget

Kreative muligheder i lokalplanlægningen
Har du brug for input og idéer til at give din lokalplan et mere kreativt udtryk? Så kom og få inspiration til de store muligheder, der er i lokalplanlægningen.
Vi lærer dig at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
Mange tror, at lokalplaner kun er teknisk-juridiske dokumenter, men de kan være meget mere end det, når blot du begrunder det. Der er store kreative muligheder i lokalplanlægningen, hvis man lærer at udnytte de vide rammer i Planlovens §15 og dermed bruger lokalplankatalogets mange facetter.
Vi dykker ned i lokalplankataloget og arbejder i workshops med en fiktiv lokalplans konkrete indhold på baggrund af kataloget .Dette er ikke et lov- juratungt kursus, men et kreativt kursus.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Medarbejdere i kommunernes planafdelinger, private rådgivere og andre, der ønsker mere viden om lokalplaner og deres udformning. Vi forudsætter, at du har viden svarende til vores kursus Lokalplaner.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-02-2024

Kursusprogram
29. februar 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Carsten Maegaard
09:45 Introduktion til lokalplankataloget
  - Hvad står der i PL §15?
- Muligheder og begrænsninger
  Carsten Maegaard
10:30 Kaffepause
10:40 Lokalplanlægning i praksis
  - Eksempler på hvad der kan lade sig gøre i en nyudstykning, i eksisterende, bevaringsværdigt byområde og i et sommerhusområde
- Den fysiske planlægning
- Det politiske system
- Skrevne og uskrevne regler
- Begrundelse ved restriktioner
  Carsten Maegaard
11:40 Opstart på gruppearbejde om lokalplanlægning
  Samarbejde i på forhånd sammensatte grupper
  Carsten Maegaard
12:30 Frokost
13:15 Gruppearbejde - casesopgave i små grupper
  - Gruppearbejde suppleret med korte indlæg fra Carsten Maegaard om udstykning, vejbygning og klimatilpasning
- Udarbejdelse af et lokalplanprojekt på baggrund af detaljeret kortmateriale
- Arbejde med lokalplanteksten
- Muligheder for borger- og politikerinddragelse?
  Carsten Maegaard
15:00 Kaffepause - kagebord i Dråben
15:30 Fortsættelse og afrunding af gruppearbejde
  Carsten Maegaard
16:00 Præsentation og evaluering af gruppernes projekter
  Carsten Maegaard
16:50 Afrunding og evaluering af kurset
  Carsten Maegaard og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a. • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-01-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Lokalplankataloget (18923)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Lokalplankataloget