Lokalplankataloget

Kreative muligheder i lokalplanlægningen
Har du brug for input og idéer til at give din lokalplan et mere kreativt udtryk? Så kom og få inspiration til de store muligheder, der er i lokalplanlægningen.
Vi lærer dig at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
Mange tror, at lokalplaner kun er teknisk-juridiske dokumenter, men de kan være meget mere end det, når blot du begrunder det. Der er store kreative muligheder i lokalplanlægningen, hvis man lærer at udnytte de vide rammer i Planlovens §15 og dermed bruger lokalplankatalogets mange facetter.
Vi dykker ned i lokalplankataloget og arbejder i workshops med en fiktiv lokalplans konkrete indhold på baggrund af kataloget .Dette er ikke et lov- juratungt kursus, men et kreativt kursus.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Medarbejdere i kommunernes planafdelinger, private rådgivere og andre, der ønsker mere viden om lokalplaner og deres udformning. Vi forudsætter, at du har viden svarende til vores kursus Lokalplaner.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Lokalplankataloget