Planloven i praksis

Planloven indeholder de grundlæggende regler, der skal sikre en sammenhængende planlægning. Herunder:

• At forene de samfundsmæssige interesser
• At medvirke til at værne om landets natur og miljø
• At skabe og bevare værdifulde bebyggelser
• At inddrage offentligheden i planlægningen

I takt med, at presset på brugen af landets arealer stiger, bliver administration efter planloven og tilhørende love mere kompleks.

Det kræver derfor et godt overblik at kunne tilgodese de mange forskellige interesser, der er tilknyttet arealplanlægning.

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration og viden og værktøjer, der kan lette dine daglige arbejdsopgaver.

Undervisningen veksler mellem gennemgang af den juridiske ramme og administrationen af de vedtagne planer. Du får desuden serveret en række eksempler fra det kommunale planarbejde som inspiration til din hverdag.

Du får indblik i:
- Den overordnede planlægning
– De nye planlovsændringer
- Kommuneplanlægning i teori og praksis
- Miljøvurdering i relation til planlægning
- Lokalplanlægning
- Koblingen mellem plan og miljø

Du lærer:
- Hvordan en kommuneplansproces forløber i praksis
- Hvilke juridiske rammer du skal operere inden for
- Hvilken tilstødende lovgivning, du skal være opmærksom på i din hverdag

Dette kursus er en del af uddannelsen miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i planområdet.

Målgruppen

Alle, som beskæftiger sig med kommunernes fysiske planlægning. Underviseren tager udgangspunkt i, at deltagerne har et vist kendskab til området, men kurset vil også være relevant for dig, der er ny i din funktion.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

25-03-2025 til 26-03-2025

Kursusprogram
25. marts 2025
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, kaffe og præsentation
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
10:15 Indledning om planlægning og planloven
  Jens Flensborg
11:00 Pause
11:15 Den overordnede planlægning
  - Planhierarkiet, rammestyring og "virke for" princippet
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 De nye planlovsændringer
  Jens Flensborg
13:45 Case/gruppeopgave
  Jens Flensborg
14:15 Pause
14:30 Kommuneplanlægning
  - Kort om kommuneplanstrategi og kommuneplanprocessen, herunder om offentlighed ved kommuneplantillæg
- Kommuneplanens indhold og retsvirkninger
- Muligheden for at udstede forbud på grundlag af kommuneplanen (PL §12)
  Jens Flensborg
16:00 Kaffe og kage pause
16:30 Kommuneplanlægning i praksis
  - Cases
- Eksempler på god og dårlig kommuneplanlægning
  Rikke Gramstrup Jensen
17:00 Pause
17:15 Kommuneplanlægning i praksis, fortsat
  Rikke Gramstrup Jensen
18:00 Middag
19:30 Gruppeopgave om kommuneplanlægning
  Jens Flensborg og Rikke Gramstrup Jensen
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. marts 2025
08:00 Miljøvurderinger af planer (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)
  - Generelt om kravene om miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner og lokalplaner
- Screeningsprocessen og screeningsvurderingen (via eksempler fra praksis)
- Kort om krav til miljøvurderingen (via eksempler fra praksis)
- Kort om samspillet med VVM
  Jens Flensborg
09:45 Pause
10:00 Lokalplanlægning
  - Lokalplanret og lokalplanpligt
- Lokalplaners indhold og udformning og om lokalplanprocessen
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Kobling mellem plan og miljø mv.
  - Forholdet mellem planlægning og miljøregulering
- Lokalplanlægning ift. støj (§ 15a)
- Lokalplanlægning ift. anden miljøpåvirkning ( § 15b mv.)
- Kort om planlægning og klima
  Jens Flensborg
15:15 Kaffe og kursusevaluering
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Afdelingschef Rikke Gramstrup Jensen, NIRAS

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-02-2025
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Planloven i praksis (19115)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Planloven i praksis