Screening og miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurderinger af planer og programmer er en kompleks proces, der kræver omhyggelig planlægning og samarbejde mellem flere interessenter. Og de kriterier, der anvendes til at afgøre, om et projekt skal underkastes en fuld miljøvurdering, kan være åbne for fortolkning, hvilket kan føre til uensartede beslutninger.

På vores kursus får du en grundlæggende viden om lovgivningen og hele processen fra start til slut fra både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.

Vi gennemgår, hvad screeningen og miljøvurderingen bør indeholde. Og du får overblik over miljøvurderingspligt, undtagelsen i § 8, stk. 2, nr. 1 og fortolkning af bilagspunktet om Anlægsarbejder i byzone, og viden om kobling til anden relevant lovgivning.

Du få indsigt i emner som:
- Regelsættet
- Plan- og programbegrebet
- Obligatorisk miljøvurderingspligt
- Undtagelsen (mindre områder på lokalt plan)
- Fortolkning af bilagspunkter
- Håndtering af reglerne om Bilag IV-arter og Natura 2000-områder ved screening og miljøvurdering.
- Koblingen mellem miljøvurdering af plan og projekt

Kurset vil veksle mellem tavle undervisning og drøftelser i plenum og grupper. Så der vil være rig lejlighed til erfaringsudveksling og at få vendt egne problemstillinger.

Vil du være klogere på mulighederne for at bruge miljøvurderingen konstruktivt i dine planer? Så er dette kursus for dig.

Programmet er under udvikling.

Målgruppen

Kommunale og statslige medarbejdere, der har lidt erfaring med screening og miljøvurdering af planer og programmer og gerne vil vide mere.
Rådgivere og medarbejdere fra virksomheder, der er involveret i miljøvurdering af planer og programmer, kan også have glæde af kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

28-10-2024 til 29-10-2024

Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 27-09-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Screening og miljøvurdering af planer og programmer (19109)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Screening og miljøvurdering af planer og programmer