Støj for Byplanlæggere

På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boligere i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvidde og ligger tæt på et boligområde?

Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.

Målgruppen

Kurset er for byplanlæggere og konsulenter der arbejder med lokalplaner og lignende projekter.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

08-12-2022

Kursusprogram
8. december 2022
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation
  Jesper Lund Thomsen og Lea Kromann-Gallop
09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
10:45 Kort Pause
11:00 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
  Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang Case 1
  Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.

  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
14:00 Opgaver og gruppearbejde
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
14:30 Kaffe og kage
15:00 Gennemgang case 2
  Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
  Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
16:00 Opgaver og gruppearbejde
16:15 Opsaming og evaluering
  Lea Kromann-Gallop og Jesper Lund Thomsen
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

Undervisere

• Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 04-11-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Støj for Byplanlæggere (18663)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Støj for Byplanlæggere