Afløbsjura – hvad er praksis?

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.

Målgruppen

Kurset er for medarbejdere hos kommuner, vandselskaber og rådgiver inden for området, der har brug for at få overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet og de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
  - Roller i spildevandshåndteringen
- Spildevandsplanen
  Søren Stenderup Jensen
10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Generelt om erstatningsreglerne
- Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
- Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
- Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
  Søren Stenderup Jensen
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
- Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
- Sammenfatning om erstatning
  Søren Stenderup Jensen
14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
  Søren Stenderup Jensen
15:00 Kaffe og kage pause
15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
  - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
- Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
- Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
- Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
- Betalingsvedtægt og vejbidrag
  Søren Stenderup Jensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
5. december 2024
08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
  - Praktiske eksempler og læring
  Gunver Møller Madsen og OLE QUORNING
09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
  - Spildevandsplanlægning
- Påbud og afdragsordning
- Klimatilpasning
- Udledningstilladelseer
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
  - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
- Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
  Asger Janfelt
15:30 Opsamling og evaluering
  kaffe/te og kage
  Asger Janfelt og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Afdelingschef OLE QUORNING, AquaDjurs A/S • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 11-10-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Afløbsjura - hvad er praksis? (18994)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Afløbsjura - hvad er praksis?