Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

AFLØBSOPERATØRKURSUS
Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.

Målgruppen

Medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af afløbssystemet, såvel ledningsnettet som overløbsbygværker, bassiner, pumpestationer m.m
Samt medarbejdere, der er ansvarlige for driften eller medarbejdernes sikkerhed og trivsel.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

29-11-2022 til 30-11-2022

Kursusprogram
29. november 2022
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
  - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
- Arbejdsmiljøarbejdets organisering
  Jasper Fournaise Eriksen
10:30 Pause
10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
  - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
- Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
  Tommy Kjær
12:30 Frokost
13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
  - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
  Keld Hansen
15:00 Kaffepause
16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
  Trivsel, sundhed og stress...
  Thomas Staal
19:00 Middag
20:30 Opsamling på dagen
21:00 Øl/vand
30. november 2022
08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  - Metode til risikovurdering
- Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
- Risikovurdering af andre områder
  Jasper Fournaise Eriksen
09:30 Pause
09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
  - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
- Svovlbrinteproblemer
- Ergonomisk arbejdsmiljø
  Jasper Fournaise Eriksen
10:45 Pause
11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
  - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
- Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
  Karen Klarskov Møller
12:00 Frokost
13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
  Karen Klarskov Møller
14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
  Per Iversen
15:30 kaffe og evaluering
  Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 28-10-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Afløbsoperatørens arbejdsmiljø (18648)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Afløbsoperatørens arbejdsmiljø