Analyse af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer.
Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.
Hvordan undgår du hæmning og utilsigtede hændelser og hvordan håndtere jeg dem?

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.
Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør og udbydes hvert andet år..

Målgruppen

Personer, der foretager analyser på spildevand såvel på offentlige som på private spildevands-/ industrianlæg.

Deltagerne forventes at have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til kurset "Grundkursus i spildevandsrensning". Udbydes hvert andet år.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Analyse af spildevand