Analyse af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

Målgruppen

Personer, der foretager analyser på spildevand såvel på offentlige som på private spildevands-/ industrianlæg.

Deltagerne forventes at have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til kurset "Grundkursus i spildevandsrensning".

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

06-12-2021 til 08-12-2021

Kursusprogram
6. december 2021
09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
10:30 Analyse af spildevand - hvorfor og hvordan?
  Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
12:00 Frokost
13:00 Laboratoriearbejde og teori
  Forenklede analysemetoder -sammenligning og vurdering
Interfererende stoffer i spildevand, teori og praktiske øvelser
  Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
18:30 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
7. december 2021
08:00 Tilrettelæggelse af analyseprogram
  Niels Peter Gudmundsen
09:00 Pause
09:15 Kvalitetssikring og resultatvurdering
10:15 Praktisk anvendelse af analyser
  Niels Peter Gudmundsen
12:00 Frokost
13:00 Utraditionelle test og analyser
  Lise Havsteen
14:00 Introduktion til NemPULS og PULS generelt
  Christian Lykke
15:00 Kaffe og besøg i ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Praktisk brug af NemPULS
  Marianne Andersen
16:45 Pause
17:00 Mikroskopering
  Anna-Marie Bøgh
18:30 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
8. december 2021
08:00 Hygiejne og sikkerhed
  Anna-Marie Bøgh
09:00 On-line målere gennem tiden
  - forskellige typer og vedligeholdelse
  René Hansen
10:00 Praktisk brug af on-line udstyr
11:00 Case om placering
  René Hansen
12:00 Frokost
13:00 Databehandling
  René Hansen
15:00 Kaffe, opsamling og kursusevaluering
  Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Laboratoritekniker Marianne Andersen, Hjørring Vandselskab • Spildevandsanalytiker Betina Bjerregaard, VandCenter Syd • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Spildevandsoperatør Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S • Laborant Lise Lundehøj Hansen, VandCenter Syd • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Teamleder Lise Havsteen, Vandcenter Syd • Konsulent, Globeteam Christian Lykke

11.500,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 05-11-2021
Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Analyse af spildevand (18434)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Analyse af spildevand