Basisviden om afløbssystemer

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.

Målgruppen

Kurset er for dig, der har brug for basisviden om afløbssystemer. Det er fx. dig, der er nyuddannet med speciale indenfor noget andet end afløbsteknik, fx. biolog. Eller dig, der en tid har haft andre roller og har brug for at genopfriske og opdatere din viden. Du kan også arbejde med ledelse af klimatilpasningsprojekter eller er i dialog med kunder, og ønsker dig en bredere forståelse af det, du skal formidle videre.

Du arbejder formentlig nu i en kommune med spildevandsplanlægning eller i en plan- og projektafdeling i et forsyningsselskab eller hos en rådgiver.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

01-03-2023 til 02-03-2023

Kursusprogram
1. marts 2023
09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
  Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
10:00 Afløbssystemer i DK, typer, formål, historisk udvikling
  Kristian Vestergaard
10:45 Pause
11:00 Spildevand, separate spildevandssystemer, pumpestationer, trykledninger mv.
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Regnvand, separate regnvandsystemer, regnvandsbassiner mv
14:00 Drift og vedligehold
  ved Silkeborg forsyning
  Jacob Mogensen
15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
15:45 Kaffepause
16:00 Fællessystemer, overløb og sparebassiner
  Kristian Vestergaard
17:00 LAR, afledning på overfladen
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
  Kristian Vestergaard
2. marts 2023
08:30 Intro til dag 1
  Kristian Vestergaard
08:40 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
  Kristian Vestergaard
09:15 Case byggemodning
  ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
  Morten Smith
10:00 Spørgsmål til en forsyning
  Morten Smith
10:15 Kaffepause
10:30 Case separering
  ved en rådgiver: Envidan A/S
  Jan Dalkjær Grønning
11:45 Spørgsmål til en rådgiver
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 Klimatilpasning
  ved en kommune: Skanderborg Kommune
  Jacob Mogensen
14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
  Jacob Mogensen
14:30 Opsamling
  Kristian Vestergaard
15:00 Kaffe og evaluering
  Charlotte Frambøl
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

8.545,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 27-01-2023
Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Basisviden om afløbssystemer (18634)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Basisviden om afløbssystemer