Basisviden om renseanlæg

Hvad er det, der sker inde i den store ”kasse”, der hedder et renseanlæg? Hvad betyder indholdet i det det vand, der sendes ind på renseanlægget, for renseanlæggets funktion. Og hvorfor kan alt vandet ikke bare renses 100 %?

På vores nye kursus – basisviden om renseanlæg – får du en overordnet forståelse for, hvordan et renseanlæg er bygget op og fungerer.

Du får indsigt i emner som:
– hvilke dele, et renseanlæg består af
– hvilke processer, der sker på et renseanlæg – hvordan de styres, og hvordan de ”forstyrres”
– hvad COD, BOD, TN, TP, PE, slamalder og alle de andre ”renseanlægsord” betyder
– betydning af belastning og kapacitet
– gennemgang af relevant lovgivning og kobling mellem nogle af de mange regler
– eksempel på tilslutnings- og udledningstilladelse

Vi tager også på tur til et renseanlæg og ser, hvordan de ting, vi snakker om på kurset, ser ud og fungerer i praksis.

Så har du i forbindelse med dine opgaver brug for en basal viden om, hvordan et renseanlæg fungerer, er det det her kursus, du mangler!

Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.

Målgruppen

Kurset er til medarbejdere, der har brug for en basal viden om renseanlæg, uden at skulle blive i stand til at kunne styre og drifte anlægget.

Kursets primære målgruppe er miljømyndigheder, der f.eks. arbejder med:

– spildevand, spildevandsplanlægning mv.
– laver tilslutnings – og/eller udledningstilladelser
– VVM-screening, miljøgodkendelse og tilsyn med renseanlæg

Kurset kan også være relevant for:

– rådgivere, der arbejder indenfor myndigheds- og planlægningsområdet
– projektledere i forsyningen
– ansatte og projektledere i forsyningen, der ikke arbejder direkte med driften, men f.eks. med projektledelse, planlægning, it, kommunikation, økonomi og lign.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

18-06-2024 til 19-06-2024

Kursusprogram
18. juni 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Mads Kjærgaard og Sussi Kobberø
09:30 Hvorfor har vi renseanlæg og vandets vej derhen
  Renseanlæg i et historisk perspektiv.
Beskrivelse af afløbssystemet frem til renseanlægget.
  Mads Kjærgaard
10:00 Hvordan ser et renseanlæg ud
  Hvad er en rist, et sandfang, en procestank og alle de andre dele, renseanlægget kan være bygget op af - og hvad er deres funktion.
  Claus Kobberø
10:45 Pause
11:00 Sådan styrer man et renseanlæg
  Introduktion til de biologiske og kemiske processer samt hvordan de styres.
Hvad kan forstyrre processerne?
Hvordan fjernes kvælstof og fosfor?
Hvor langt kan man rense ned?
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Besøg på et renseanlæg
  Ekskursion til et renseanlæg.
  Mads Kjærgaard
15:30 Retur på Ferskvandscentret og kaffepause
15:45 Opsamling på anlægsbesøget
  Gennemgang af de ting, vi har set på anlægsbesøget.
Hvordan ser renseanlæggene ud i nogle af de kommuner, kursisterne kommer fra?
  Mads Kjærgaard
16:30 Pause
16:45 Standardbegreber på et renseanlæg
  Hvad er COD, BOD, TN, TP, PE, slamalder, slamkoncentration mv.?
Beskrivelse af generel spildevandssammensætning samt betydningen af tilledning af f.eks. industrispildevand.
Betydningen af belastning og kapacitet og reglerne for det.
  Thomas Borch Hansen
18:15 Så skal der quiz'es
  Opsamling på dagens input.
  Mads Kjærgaard
18:45 Pause
19:00 Middag
20:00 Netværk og hygge med en øl/vand
19. juni 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Mads Kjærgaard
08:30 Lovgivning mv
  Overordnet gennemgang af lovgivning, der har betydning for et renseanlæg.
Hvem er myndighed for hvad - og hvem gør hvad?
Lovgivning vedr. tilslutnings- og udledningstilladelser.
Kobling mellem tilslutningstilladelser, udledningstilladelser, kapacitet og spildevandsplanen.
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Intro til tilslutningstilladelse og udledningstilladelse
  Introduktion til de 2 cases.
  Thomas Borch Hansen
10:45 Case tilslutningstilladelse
  Eksempel fra en miljømyndighed, hvor der ud fra en konkret case vil blive gennemgået en tilladelse.
Hvornår skal der søges om en tilladelse.
Hvilke oplysninger er nødvendige.
Samarbejde med forsyningen.
Kobling til andre planer.
12:00 Frokost
13:00 Case udledningstilladelse
  Eksempel fra en miljømyndighed, hvor der ud fra en konkret case vil blive gennemgået en tilladelse.
Hvornår skal der søges om en tilladelse.
Hvilke oplysninger er nødvendige.
Samarbejde med forsyningen.
Kobling til andre planer.
14:15 Kaffe/kage
14:45 Fremtidens resneanlæg
  Byspildevandsdirektivet, nye rensemetoder, trejde. og fjerde rensetrin, slamhåndtering fremover mv.
  Mads Kjærgaard og Claus Kobberø
15:30 Opsamling på kurset
  Opsamling på, hvad vi har lært på kurset.
  Mads Kjærgaard
15:50 Evaluering
  Mads Kjærgaard og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 17-05-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Basisviden om renseanlæg (19042)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Basisviden om renseanlæg