Bliv projektleder (efterår)

Projektlederuddannelse
Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

Målgruppen

Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter i en forsyning, med natur-, vandløbs- eller klimaprojekter i en kommune eller i en anden teknisk stærk virksomhed – enten som projektleder eller som fagperson med et ansvar i projektarbejdet.


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-09-2024 til 29-10-2024

Kursusprogram
2. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkommen til Ferskvandscentret
  Anne Trabjerg Kamp
09:40 Modul 1: Projekter og omgivelser
  På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
3. september 2024
08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 1
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 1 er slut
23. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 2: Proces og plan
  På modul 2 er der fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
24. september 2024
08:00 Proces og plan, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 2
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 2 er slut
9. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 3: Ledelse og teams
  Modul 3: At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
10. oktober 2024
08:00 Ledelse og teams, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 3
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 3 er slut
28. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
  På modul 4 bliver du skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
29. oktober 2024
08:00 Status og kommunikatiom
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 4
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 4 er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

35.175,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 02-08-2024
Pris: 35.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Bliv projektleder (efterår) (18959)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Bliv projektleder (efterår)