Bynatur anlæggelse og drift

På dette kursus tager vi udgangspunkt i din egen case og hjælper dig igennem både anlæggelse og drift af din bynatur. Det kunne være på et forsyningsanlæg, eller en genbrugsstation, eller på de kommunale arealer. men det kunne også være ude på din virksomhed. Vi kommer ind på både samarbejder og kommunikation, og så få du helt konkret viden om hvordan du skal anlægge, hvilke arter du skal vælge og ikke mindst hvordan området skal driftes.

Målgruppen

Kurset er for alle der arbejder med drift af arealer. Det er for projekledere der arbejder med bynatur, og er godt egnet som et kursus man kan tage afsted på sammen så både driftsfolk og projekledere får en fælles forståelse af hvad der give den bedste effekt for biodiversiteten.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

11-10-2022

Kursusprogram
11. oktober 2022
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Introduktion til Biodiversitet
  De 5 vigtigste principper
-Krat og store træer
-Ved og kvas
-Plantediversitet
-Leve- og ynglesteder
-Vand
  Lea Kromann-Gallop og Lilli Gruwier
10:00 Pause
10:15 Introduktion til biodiversitet forsat
  Hvordan arbejder man med biodiver-sitet
Forskel på anlæggelse og drift
Brandmandens lov
Hvordan vurderes konkrete arealer
  Lilli Gruwier
10:45 Gruppearbejde på specifikke arealer
11:45 Kort opsamling
  Lilli Gruwier
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af eksempler på anlæg af bynære biodiversitetstiltag
  Krat og store træer
Ved og kvas
Plantediversitet
Leve- og ynglesteder
Vand
  Lilli Gruwier
13:45 Præsentation af workshop
  Lilli Gruwier
14:00 Workshop Hvordan arbejder vi med konkrete arealer, erfarings- og ideudveksling i grupper
  Lilli Gruwier
14:45 Kaffe og kage
15:00 Gennemgang af eksempler på drift af bynære biodiversitetstiltag:
  Krat og store træer
Ved og kvas
Plantediversitet
Leve- og ynglesteder
Vand
Græsplænen/langt græs
  Lilli Gruwier
15:15 Workshop fortsat
  Lilli Gruwier
15:45 Præsentation af resultater fra workshoppen
  Lilli Gruwier
16:00 Opsamling
  Lilli Gruwier
16:30 Evaluering
16:45 Tak for i dag
  Lilli Gruwier
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret

Undervisere

• Lilli Gruwier, Vildskab ApS

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-09-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Bynatur anlæggelse og drift (18615)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Bynatur anlæggelse og drift