Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Udvikles og tilbydes sammen med DANVA
Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

Programmet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.

Målgruppen

Ledere og nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter indenfor forsyningsbranchen, der skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 24-09-2024

Kursusprogram
11. september 2024
09:45 Ankomst og morgenmad
10:00 Formiddagens emner
  Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
Indledende oplæg om arbejdsmiljø i forsyningssektoren fra Arbejdstilsynet.
  Søren Martin Nielsen, Tommy Kjær og Charlotte Frambøl
12:00 Frokost
12:40 Eftermiddagens emner - del 1
  Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
- arbejdsgiver
- arbejdsleder
- arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
  Søren Martin Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:20 Eftermiddagens emner - del 2
  Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
  Søren Martin Nielsen
18:00 Middag
21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
12. september 2024
08:00 Formiddagens emner, dag 2
  Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
  Søren Martin Nielsen
12:00 Frokost
12:40 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 1
  Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
  Søren Martin Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:20 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 2
  Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
  Søren Martin Nielsen
16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
24. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
  Velkommen tilbage
09:15 Formiddagens emner
  Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
  Søren Martin Nielsen
11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
12:00 Frokost
12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
15:00 Kaffe og kage
15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
  Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
  Søren Martin Nielsen
16:30 Afrunding og evaluering
  Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
  Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

Undervisere

• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

7.185,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-08-2024
Pris: 7.185,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - efterår (18953)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse