Drift af pumpestationer 2

Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.

Målgruppen

Medarbejdere ved forsyningsselskaber, både de, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer, bassiner, overløbsbygværker etc., samt medarbejdere, der er ansvarlige for driften.
Viden svarende til kurset "Drift og vedligeholdelse af pumpestationer" er en forudsætning.
Kurset er også relevant for de planlæggere, der ønsker at at trække erfaringer fra driften ind i deres plan- og projektarbejde.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
10:00 Vedligeholdelsessystemer
  - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
  Ivan Vølund
11:00 Pause
11:15 SRO overvågning
  Jesper Trelborg
12:30 Frokost
13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
  - Regnmålere, myndigheder m.m.
  Ole Nicolajsen
14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aqua for at se deres pumper
  Morten Vissing
16:00 Drifts- og energioptimering
  Karsten Egebjerg Pedersen
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
18. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 1
  - Hvor finder jeg informationerne?
- Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
  Ivan Vølund
08:30 Udskiftning eller reparation?
  Ivan Vølund
09:45 Forebyggende vedligehold
  Ivan Vølund
10:45 Pause
11:00 Forståelse for det samlede system
  - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Trykledninger
  Ivan Vølund
14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonen er tæret, inkl. kaffe/kage
  Patrik Lohse
16:00 Tryksatte systemer
  - Traditionel og vakumsystemer
  Ole Nicolajsen
17:00 Pause
17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
  - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
  Ole Nicolajsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
19. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 2
  - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
  Ole Nicolajsen
08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
  Ove Fjordmand
10:30 Driftssikkerhed
  - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
  Ole Nicolajsen
11:30 Frokost
12:30 Renovering af pumpestationer
  Ivan Vølund
15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
  Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Undervisere

• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

12.355,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-08-2024
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Drift af pumpestationer 2 (18995)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Drift af pumpestationer 2