Drift af pumpestationer

SPILDEVANDS- og AFLØBSOPERATØRKURSUS
Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

Målgruppen

Medarbejdere, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer. Kurset er også relevant for driftsledere, der ønsker et større kendskab til pumpestationer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

15-11-2021 til 17-11-2021

Kursusprogram
15. november 2021
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
09:30 Opbygning af en pumpestation
  - pumpetyper
  Aksel Kirkeby
10:15 Pause
10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Indretning og styring af en pumpestation
  Aksel Kirkeby
13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
  Aksel Kirkeby
15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
  Beregning og måling af pumpeydelser
  Aksel Kirkeby
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand
16. november 2021
08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
  Tommy Kjær
09:30 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
  Medbring arbejdstøj til ekskursionen
  Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
10:30 Pumpens bestanddele.
  Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
  Aksel Kirkeby
11:30 Pumpetyper
12:00 Frokost
13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
  Opdeling i hold
Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper
14:30 Kaffepause
14:45 Praktiske øvelser fortsat
16:30 Opsamling og spørgsmål
17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
18:00 Middag
19:30 Sikkerhed og hygiejne
  Jens Brandt
21:00 Aftenservering
17. november 2021
09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
  Jes Knudsen
11:30 Frokost
12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
  Aksel Kirkeby
13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
  Aksel Kirkeby
14:30 Kaffe og kursusevaluering
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

11.500,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 15-10-2021
Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Drift af pumpestationer (18422)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Drift af pumpestationer