Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har et ønske om et emne, vi skal tage op på kurset.
Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.

Målgruppen

Målgruppen er primært for dem der har taget Driftslederuddannelsen. Andre er dog også velkomne.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

08-10-2024 til 09-10-2024

Kursusprogram
8. oktober 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  - Forventninger til kurset
- Hvad er driftslederne optaget af lige nu?
  Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
10:15 Pause
10:30 Udvikling og tendenser i juraen på spildevandsområdet
  - Hvad er der sket i de sidste år indenfor spildevandsjuraen?
- Regelændringer og udmeldinger fra Miljøstyrelsen og ny praksis fra domstolene
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor
  - Lattergas og metan
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:15 Pause
14:30 Kapacitetsudvidelse uden pladsproblemer - MABR
  - Membrane Aerated Biofilm Reactor
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
15:30 Kaffe og kage
16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger på privat grund ejet af andre end forsyningen?
  - Hvordan sikrer man sig mod omkostninger til omlægning af ledninger på privat grund?
- Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
- Erfaringer fra tvister om ledninger
- Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt?
  Pia Lisbeth Nielsen
17:30 Cirkulær økonomi og slamhåndtering
  Med PFAS og mikroforureninger er genanvendelsen af slammets ressourcer udfordret
Hvilke muligheder har vi for at overvinde det?
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
9. oktober 2024
08:30 Hvad sker der når forsyningen modtager særligt forurenet spildevand?
  - Hvad siger reglerne om særbidrag?
- Hvornår skal Forsyninger opkræve særbidrag?
- Hvordan opgør man særbidrag? - og hvordan skal "regningen" se ud?
- Kan man opkræve særbidrag for tilledning af PFAS?
  Pia Lisbeth Nielsen
09:30 Pause
09:45 Machine learning - hvad f.... er det egentligt for noget?
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Laura Debel Hansen
11:00 "Grønne" udbud
  - Er der pligt for forsyningerne til at købe grønt ind og hvad er reelt "grønt"?
  Pia Lisbeth Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Det 4 rensetrin og de miljøfremmede stoffer
  - Kortlægning, kildeopsporing og rensning
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
14:45 Overløb
  - Status, rammer og vejen til fremtiden
  Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
15:30 Opsamling og evaluering
  - Kagebord
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Industrial PhD Student Laura Debel Hansen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 06-09-2024
Pris: 8.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Driftslederen (18941)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Driftslederen