Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen? Så er dette kursus for dig.
Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger. Kurset er på to dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.

Målgruppen

Målgruppen er primært for dem der har taget Driftslederuddannelsen. Andre er dog også velkommen.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Driftslederen