Forvaltningsret

– Mulighed for hybrid deltagelse
Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

Målgruppen

Kurset henvender sig til offentlige medarbejdere, ledere og politikere inden for miljø-, plan- og naturområdet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-04-2024

Kursusprogram
30. april 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Mads Kobberø og Suna Rokkjær
09:45 Inhabilitet
  Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
  Mads Kobberø
10:30 Kaffepause
10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
  Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
12:45 Aktindsigt
  På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
  Mads Kobberø
13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
  De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
  Mads Kobberø
14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
  Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
  Mads Kobberø
15:30 Kaffepause
15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
  Mads Kobberø
16:30 Opsamling og afslutning
  Mads Kobberø og Suna Rokkjær
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Forvaltningsret (18979)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Forvaltningsret