Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.

Målgruppen

Alle medarbejdere på spildevandsanlæg, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har modtaget spildevandsteknisk undervisning. Det er en fordel, hvis du har minimum 2 måneders joberfaring fra et renseanlæg – eller evt. har gennemgået grundkursus (3 uger) på AMU.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-08-2022 til 26-08-2022

Kursusprogram
22. august 2022
09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst og præsentation
  Annemarie Gotfredsen og Annette Vesterager
10:30 Spildevand, hvad er det?
  - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
- Hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
12:30 Frokost
13:30 Ekskursion til Fredericia
  - Inkl. opsamling på besøget
  Annemarie Gotfredsen
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
23. august 2022
08:30 Repetition fra i går
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  - Regneøvelser
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  Ivan Boeskov
15:30 Kaffe i Dråben
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Annemarie Gotfredsen og Annette Vesterager
18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
24. august 2022
08:15 Ankomst og kaffe
08:30 Velkomst og præsentation
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
10:15 Driftsparametre/nøgletal
  Claus Kobberø
11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Jesper Houbak Klitgaard
13:45 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
16:15 Fjernelse af fosfor
  Jesper Houbak Klitgaard
17:15 Opsamling på dagens indspark
  Røskva Høimark, Claus Kobberø og Jesper Houbak Klitgaard
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
25. august 2022
08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Høimark
09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
  Claus Kobberø og Røskva Høimark
11:15 Slamhåndtering
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
  Michael Madsen
15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
  Røskva Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
26. august 2022
08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Identifikation af bakterier
  Røskva Høimark
08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Industrier og renseanlæg
  Claus Kobberø
10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  Claus Kobberø
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
Undervisere

Kursusledelse

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Projektingeniør Jesper Houbak Klitgaard, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand

18.625,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 22-07-2022
Pris: 18.625,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb (18509)

Kursussted: Ferskvandscentret

23-01-2023 til 27-01-2023

Kursusprogram
23. januar 2023
09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst og præsentation
  Annemarie Gotfredsen og Anne Trabjerg Kamp
10:30 Spildevand, hvad er det?
  - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
- Hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
12:30 Frokost
13:30 Ekskursion til Fredericia
  - Inkl. opsamling på besøget
  Annemarie Gotfredsen
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
24. januar 2023
08:30 Repetition fra i går
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  - Regneøvelser
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  Ivan Boeskov
15:30 Kaffe i Dråben
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Annemarie Gotfredsen og Anne Trabjerg Kamp
18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
25. januar 2023
08:15 Ankomst og kaffe
08:30 Velkomst og præsentation
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
10:15 Driftsparametre/nøgletal
  Claus Kobberø
11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Jesper Houbak Klitgaard
13:45 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
16:15 Fjernelse af fosfor
  Jesper Houbak Klitgaard
17:15 Opsamling på dagens indspark
  Røskva Høimark, Claus Kobberø og Jesper Houbak Klitgaard
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
26. januar 2023
08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Høimark
09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
  Claus Kobberø og Røskva Høimark
11:15 Slamhåndtering
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
  Michael Madsen
15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
  Røskva Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
27. januar 2023
08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Identifikation af bakterier
  Røskva Høimark
08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Industrier og renseanlæg
  Claus Kobberø
10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  Claus Kobberø
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
Undervisere

Kursusledelse

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Projektingeniør Jesper Houbak Klitgaard, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand

18.250,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-12-2022
Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb (18691)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb