Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.

Målgruppen

Alle medarbejdere på spildevandsanlæg, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har modtaget spildevandsteknisk undervisning. Det er en fordel, hvis du har minimum 2 måneders joberfaring fra et renseanlæg – eller evt. har gennemgået grundkursus (3 uger) på AMU.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-01-2022 til 28-01-2022

Kursusprogram
24. januar 2022
09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst og præsentation
  Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
10:30 Spildevand, hvad er det?
  Steen Nygaard Petersen
12:30 Frokost
13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen
16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
25. januar 2022
08:30 Repetition fra i går
  Steen Nygaard Petersen
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
15:30 Kaffe i Dråben
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  Steen Nygaard Petersen
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
  Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
26. januar 2022
08:30 Ankomst og kaffe
08:50 Velkomst og præsentation
  Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
13:45 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
16:15 Fjernelse af fosfor
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
27. januar 2022
08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
09:15 Opgaver
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
11:15 Slamhåndtering
  Røskva Lill Høimark
12:00 Frokost
13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
  Michael Madsen
15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
  Røskva Lill Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
28. januar 2022
08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Identifikation af bakterier
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
09:45 Opgaver
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
  Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

18.250,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-12-2021
Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb (18501)

Kursussted: Ferskvandscentret

22-08-2022 til 26-08-2022

Kursusprogram
22. august 2022
09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst og præsentation
  Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
10:30 Spildevand, hvad er det?
  Steen Nygaard Petersen
12:30 Frokost
13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen
16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
  Steen Nygaard Petersen
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
23. august 2022
08:30 Repetition fra i går
  Steen Nygaard Petersen
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
15:30 Kaffe i Dråben
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  Steen Nygaard Petersen
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
  Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
24. august 2022
08:30 Ankomst og kaffe
08:50 Velkomst og præsentation
  Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
13:45 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
16:15 Fjernelse af fosfor
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
25. august 2022
08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
09:15 Opgaver
  Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
11:15 Slamhåndtering
  Røskva Lill Høimark
12:00 Frokost
13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
  Michael Madsen
15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
  Røskva Lill Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
26. august 2022
08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
  Claus Kobberø
08:15 Identifikation af bakterier
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard
08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
09:45 Opgaver
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
  Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

18.250,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 22-07-2022
Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb (18509)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb