Grundlæggende hydraulik

Hydraulik er nøglen til at forstå, hvordan vand bevæger sig i rør, k analer og åbne vandløb. Og forståelsen er afgørende for at kunne forudsige og styre vandstrømme effektivt og sikkert.

Vores grundlæggende hydraulikkursus giver dig den nødvendige viden til at forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder. Dette er relevant både inden for afløbsteknik og ved afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

Du får indsigt i emner som:
– Hydrauliske grundbegreber.
– Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
– Vandspejls-/stuvningsberegning.
– Beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer.

På andendagen deler vi op i to spor:

Vandløbshydraulik, der dækker:
– Hydrauliske beregninger i vandløb.
– Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
– Ikke stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro

Afløbssystemer, der dækker:
– Hydrauliske beregninger i afløbssystemer
. Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi.
– Ikke stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, overvømmelsesberegninger, Mike flood.
– Dimensionering af regnvandsbassiner.

Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre og størrelser.

Grundlæggende viden om hydraulik er afgørelsende for at sikre effektiv vandhåndtering og forebyggelse af skader forårsaget af vand.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Kurset henvender sig til teknikere og miljømedarbejdere i kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, som ikke tidligere har arbejdet med hydrauliske beregninger, eller kun har begrænset erfaring hermed. Kurset kan også anvendes som et opfriskningskursus.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

19-03-2025 til 20-03-2025

Kursusprogram
19. marts 2025
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
10:00 Hydrauliske grundbegreber
  Kristian Vestergaard
11:30 Øvelse tværsnit og flow
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
  Kristian Vestergaard
14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
  Kristian Vestergaard
15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
16:00 Vandspejls/stuvningsberegning og beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Cases og beregningsøvelser
  Kristian Vestergaard
21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
20. marts 2025
Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
  Kristian Vestergaard
09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
  Kristian Vestergaard
10:30 Opgave i vandspejlsberegning
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Opsamling/diskussion af opgave
  Kristian Vestergaard
13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
  Kristian Vestergaard
14:15 Beregning af afvandingstilstand
  Kristian Vestergaard
Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
  Tina Nettelfield
09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
  Tina Nettelfield
10:00 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
  Tina Nettelfield
11:30 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
  Tina Nettelfield
13:45 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
15:00 Fælles opsamling og evaluering samt kaffe og kage
  Kristian Vestergaard, Gitte Moestrup og Tina Nettelfield
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

• Projekt Chef Tina Nettelfield, Rambøll Danmark A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 14-02-2025
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Grundlæggende hydraulik (19062)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundlæggende hydraulik