Grundlæggende hydraulik

Få grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MIKE +, VASP og Mike Hydro River. Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Målgruppen

Teknikere og miljømedarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne og rådgivere, der ikke tidligere, eller kun i beskedent omfang, har arbejdet med hydrauliske beregninger.
Du kan også anvende kurset som et opfriskningskursus.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

12-03-2024 til 13-03-2024

Kursusprogram
12. marts 2024
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
10:00 Hydrauliske grundbegreber
  Kristian Vestergaard
11:30 Øvelse tværsnit og flow
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
  Kristian Vestergaard
14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
  Kristian Vestergaard
15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
16:00 Vandspejls/stuvningsberegning og beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Cases og beregningsøvelser
  Kristian Vestergaard
21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
13. marts 2024
Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
  Kristian Vestergaard
09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
  Kristian Vestergaard
10:30 Opgave i vandspejlsberegning
  Kristian Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Opsamling/diskussion af opgave
  Kristian Vestergaard
13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
  Kristian Vestergaard
14:15 Beregning af afvandingstilstand
  Kristian Vestergaard
15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
15:30 Kurset er slut
Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
  Tina Nettelfield
09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
  Tina Nettelfield
10:00 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
  Tina Nettelfield
11:30 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
  Tina Nettelfield
13:45 Opgaveregning
  Tina Nettelfield
15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
  Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

• Projekt Chef Tina Nettelfield, Rambøll Danmark A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 09-02-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Grundlæggende hydraulik (18890)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundlæggende hydraulik