Grundlæggende hydraulik

Med mulighed for hybrid deltagelse
Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

Målgruppen

Teknikere og miljømedarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne og rådgivere, der ikke tidligere, eller kun i beskedent omfang, har arbejdet med hydrauliske beregninger.
Du kan også anvende kurset som et opfriskningskursus.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

23-11-2021 til 24-11-2021

Kursusprogram
23. november 2021
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Kristian Vestergaard og Lea Kromann-Gallop
10:00 Hydrauliske grundbegreber
11:30 Øvelse tværsnit og flow
12:00 Frokost
13:00 Ensformig strømning
14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
15:00 Kaffepause i Dråben og besøg i AQUA
16:00 Uensformig strømning
18:00 Middag
19:30 Opgaveregning
21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
24. november 2021
Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
10:30 Opgave i vandspejlsberegning
12:00 Frokost
13:00 Opsamling/diskussion af opgave
13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
14:15 Beregning af afvandingstilstand
15:00 Opsamling og evaluering
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
10:00 Opgaveregning
10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
11:30 Opgaveregning
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
13:45 Opgaveregning
15:00 Opsamling og evaluering
  Kristian Vestergaard og Lea Kromann-Gallop
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 22-10-2021
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Grundlæggende hydraulik (18387)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Grundlæggende hydraulik