Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du opdateret på lovgivningen og hvordan du kan håndtere klimatilpasning i praksis.

Der kommer nye vinkler og nye løsninger, men også hele tiden nye udfordringer. Så kom og vær med til en dag, hvor fokus både er på at finde løsninger på konkrete problemer og på at det er OK, at gode løsninger tager tid.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, som arbejder med spildevandsplanlægning, projektering og drift af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

26-09-2024

Kursusprogram
26. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Ole Mark
09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
  - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
- Hvilke effekter er de vigtigste?
- Hvordan finder du den relevante information?
- Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
  Karsten Arnbjerg-Nielsen
10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
  - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
- Serviceniveaubekendtgørelse
- Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
- Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
  Birgit Paludan
11:15 Pause
11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
  - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
- Valg af modelniveau
- Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
  Ole Mark
12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
  - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
  Karsten Arnbjerg-Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Klimatilpasning i praksis
  - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
  Birgit Paludan
14:30 Kaffe og kage pause
15:00 Klimatilpasning i praksis
  - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
  Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
16:15 Evaluering
  Ole Mark og Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
  Annette Vesterager og Ole Mark
Undervisere

Kursusledelse

• Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, Rambøll A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen? (18928)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?