Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

Skal vi acceptere, at der vil forekomme nedbørssituationer, hvor det ikke vil være muligt at bortlede vandmængden?
Hvis ja, hvor ofte og hvor meget? Hvad skal vi gøre ved vandet – skal det opsamles, renses eller….?

Her får du konkrete ideer til, hvordan du kommer i gang, hvis du er interesseret i at reducere aflastninger ved at styre dit afløbssystem. Du lærer om planlægning af målekampagner til bestemmelse af overløb samt om bestemmelse af gentagelsesperioder for regn og overløb. Vi arbejder med styring af afløbssystemer, både ud fra teori og konkrete cases og kommer ind på hvordan det kortlægges, om der er et potentiale for styring

Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursus.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, som arbejder med spildevandsplanlægning, projektering og drift af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?