Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

Skal vi acceptere, at der vil forekomme nedbørssituationer, hvor det ikke vil være muligt at bortlede vandmængden?
Hvis ja, hvor ofte og hvor meget? Hvad skal vi gøre ved vandet – skal det opsamles, renses eller….?

Her får du konkrete ideer til, hvordan du kommer i gang, hvis du er interesseret i at reducere aflastninger ved at styre dit afløbssystem. Du lærer om planlægning af målekampagner til bestemmelse af overløb samt om bestemmelse af gentagelsesperioder for regn og overløb. Vi arbejder med styring af afløbssystemer, både ud fra teori og konkrete cases og kommer ind på hvordan det kortlægges, om der er et potentiale for styring

Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursusnyhed i 2022.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, som arbejder med spildevandsplanlægning, projektering og drift af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-09-2023

Kursusprogram
14. september 2023
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Alex Torpenholt Jørgensen, Annette Vesterager og Morten Borup
09:30 Overordnet intro til styring
  - Begreber, principper, udstyr, hvor kan det bruges og potentialer
  Alex Torpenholt Jørgensen og Morten Borup
10:30 Pause
10:45 Optimering af statisk styring
  - Hvorfor optimere de statiske indstillinger?
- Introduktion til styringsprogram
- Arbejde i grupper om at lave den bedste statiske indstilling af et afløbssystem
  Morten Borup
11:30 Frokost
12:30 Regelbaseret styring
  - Intro til regelbaseret styring
- Arbejde i grupper om at lave den bedste regelbaseret styring med styringsprogram
  Morten Borup
13:30 Pause
13:45 Prædiktiv styring
  - Hvorfor og hvornår er det umagen værd at bruge prædiktiv der reagerer på forventede fremtidige forhold, så som øget regnafstrømning, kommende højvande, elpriser etc.
  Nikolaj Mølbye
14:15 En forsynings erfaringer med styring
  Kolding fortæller om deres erfaringer positive som negative, med implementation og drift af styringsløsninger
  Thomas Faarbæk
15:00 Pause
15:15 Økomomiske og miljømæssige besparelser ved styring vs. andre løsninger
  Alex Torpenholt Jørgensen
15:45 Evaluring og kaffe/kage
  Alex Torpenholt Jørgensen, Morten Borup og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

Undervisere

• Morten Borup, Krüger A/S • Projektleder/Civilingeniør Thomas Faarbæk, BlueKolding Spildevand A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Civilingeniør og Projektleder Nikolaj Mølbye, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

4.145,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 11-08-2023
Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Hvordan overvåger og styrer vi overløbene? (18783)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?