Industrispildevand

Revideret program – der videreudvikles på programmet og der kan forekomme ændringer
Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppen

Operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-05-2024 til 15-05-2024

Kursusprogram
14. maj 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
  Jeanette Agertved Madsen
10:15 Lovgivning
  Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
  - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
  Jeanette Agertved Madsen
13:30 Forbehandling
  - pH regulering og kemisk fælding
- Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
15:00 Kaffepause i Dråben
15:30 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
16:30 Pause
16:45 Genanvendelse af vand
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
18:00 Middag
19:30 Opgaver
  - gennemgang af opgaver
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
21:00 Øl/vand og socialt samvær
15. maj 2024
08:00 Biologisk rensning (aerob)
  - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
- Aktivt slam, aerobe granuler, bæremedier og membraner
  Jeanette Agertved Madsen
10:00 Pause
10:15 Biologisk rensning (anaerob)
  - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
- Aktivt slam, granuler og membrananlæg
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
12:30 Frokost
13:30 Efterpoleringsteknologi
  - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand- og kulfiltre, ozon etc.
  Jeanette Agertved Madsen
14:00 Slambehanding
  - For- og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
- Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
  Jeanette Agertved Madsen
15:30 Kaffe og evaluering af kurset
  Annette Vesterager og Jeanette Agertved Madsen
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 12-04-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Industrispildevand (18915)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Industrispildevand