Klimaaftryk fra renseanlæg

På kurset om klimaaftryk fra renseanlæg lærer du:
– Hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen
– Rammer for beregninger, emissionsfaktorer, CO2- og lattergas afgifter.

Du får indsigt i emner som:
– Parismodellen
– Scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol
– Bæredygtig udbud og anlægsfase
– Hvordan udfordringerne håndteres af andre

Vi lægger desuden vægt på høj grad af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så I får et solidt netværk at bygge videre på efter endt kursus.

Vil du have overblik over hvor og hvordan renseanlæggene påvirker klimaet? Så er dette kursus for dig.

Målgruppen

Dette kursus henvender sig til ansatte, som ønsker et større kendskab til eller viden om klimaaftryk og energineutralitet i relation til renseanlæg. Kurset er relevant for medarbejdere i planafdelingen, driftsledere og andre forsyningsmedarbejdere, der har ansvaret for forsyningens klimaregnskab.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

09-04-2024 til 10-04-2024

Kursusprogram
9. april 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
  - Kahoot øvelse - Del 1
  Anita Rye Ottosen
11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
  - Emissionsfaktorer og datapræsentation
  Maria Faragó
14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
  Thomas Sørensen
15:30 Kaffe og kagebord
16:00 Fællesøvelse
  - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
  Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
17:30 Afrunding af dagen
  - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
  Anita Rye Ottosen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
10. april 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Lattergas og metan
  - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
  Peter Tychsen
09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  Charlotte Scheutz
11:00 Initiativer til reduktion af lattergas og metan
  Jacob Kragh Andersen
12:00 Frokost
13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
  - Case REWATER
  Morten Rebsdorf
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 08-03-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Klimaaftryk fra renseanlæg (18912)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Klimaaftryk fra renseanlæg