Klimaaftryk fra renseanlæg

Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser? Så er kurset "Klimaaftryk fra renseanlæg" et kursus for dig. På kurset får du viden om, hvordan et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen. Kurset rummer også emner som rammer for beregninger, emissionsfaktorer,
CO2- og lattergas afgifter, parismodellen, scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol, bæredygtig udbud og anlægsfase. Der er også indlæg om hvordan ovenstående udfordringer håndteres hos andre forsyninger.

Målgruppen

Planafdeling, driftsledere og andre forsyningsmedarbejdere, der har ansvaret for forsyningens klimaregnskab og som ønsker større kendskab til eller viden om klimaaftryk og energineutralitet i relation til renseanlæg. Kurset er også relevant for rådgivere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

21-11-2022 til 22-11-2022

Undervisere

Kursusledelse

• Consultant Sarah Brudler, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

8.290,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-10-2022
Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Klimaaftryk fra renseanlæg (18653)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Klimaaftryk fra renseanlæg