Konflikthåndtering – for forsyningsselskaber

Med mulighed for hybrid deltagelse
Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med andre mennesker, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog om de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

Undervisningen veksler mellem teori og dialog, og vi har et særligt fokus på forsyningsbranchen.

Målgruppen

Medarbejdere i forsyningsbranchen, der i deres arbejde kommer i situationer, hvor konflikter kan opstå, både med kolleger og borgere.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-10-2022

Kursusprogram
Dag nr.: 1
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
09:45 Hvad er en konflikt?
  Hvilke holdninger ligger bag?
Konflikttrappen, som model og redskab
  Sanne Vahlun
11:00 Hvad er kommunikation?
  Hvad er anerkendende kommunikation
Kommunikationscirklen, som model og redskab
  Sanne Vahlun
12:00 Frokost
13:00 Lytte og spørgeteknikker
  Sanne Vahlun
14:00 Hjernens filtre
  Boldbanen, som model og redskab
  Sanne Vahlun
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:15 Præsentation af vores forskellige systemer
  - Visuel
- Auditiv
- Kinæstetisk
- Auditiv Digital
  Sanne Vahlun
16:00 Evaluering og afrunding
  Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

Undervisere

• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 23-09-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Konflikthåndtering - for forsyningsselskaber (18594)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Konflikthåndtering - for forsyningsselskaber