Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand– og redningsberedskab og står med en akut forurening: Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem? Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabet  og miljømyndighedens. Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier.På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.
Husk at tage din indsatsleder med på kurset!

Målgruppen

Den erfarne miljøvagt, der er med i en kommunal miljøvagt ordning og ansatte i de kommunale brand– og redningsberedskaber. Da samarbejdet mellem miljømedarbejderne og redningsberedskabet er meget væsentligt, kan det med baggrund i en fælles forståelse være relevant, at den enkelte kommune deltager med både en medarbejder fra miljøafdelingen og en fra redningsberedskabet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvagt og beredskab på skadesstedet