Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand– og redningsberedskab og står med en akut forurening: Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem? Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabet  og miljømyndighedens. Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier.På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.
Husk at tage din indsatsleder med på kurset!

Målgruppen

Den erfarne miljøvagt, der er med i en kommunal miljøvagt ordning og ansatte i de kommunale brand– og redningsberedskaber. Da samarbejdet mellem miljømedarbejderne og redningsberedskabet er meget væsentligt, kan det med baggrund i en fælles forståelse være relevant, at den enkelte kommune deltager med både en medarbejder fra miljøafdelingen og en fra redningsberedskabet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-09-2022 til 23-09-2022

Undervisere

Kursusledelse

• Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz, Midt- og Vestjyllands Politi • Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune • Afdelingsleder Bjarne Neermann, Banedanmark • Vagthavende Skibsfører Jimmy Sørensen, VFK (Værnsfælles Forsvarskommando) • Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

8.100,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 19-08-2022
Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Miljøvagt og beredskab på skadesstedet (18654)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Miljøvagt og beredskab på skadesstedet