Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Håndtering af regnvand under hensyntagen til kvantitet og kvalitet
Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, forsyninger og private virksomheder som gerne vil blive klogere på det myndighedsmæssige arbejde med nedsivninger og LAR i f.eks. lokalplaner og betingelser for tilladelse til nedsivning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

03-10-2024

Kursusprogram
3. oktober 2024
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
  - Hvad kan LAR?
- Eksempler på LAR
  Peter Bassø Duus
10:30 LAR i lokalplanen
  Lars Hede Hansen
11:30 Pause
11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
  - Hvordan regner vi på LAR?
- Regneøvelser
  Peter Plejdrup Poulsen
12:30 Frokost
13:30 Nedsivningstilladelser
  - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
- Lovgivning på området
- Eksempler på krav og udfordringer.
  Nikolaj Kruse Christensen
14:45 Kaffe og kage pause
15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
  - Hvor godt renser det?
  Jes Vollertsen
15:45 Øvelser med LAR-toget
  - Principper i hht. tagvand og regnvand
  Peter Bassø Duus
16:45 Afrunding og evaluering
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, WSP Danmark A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR (18996)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR