Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Håndtering af regnvand under hensyntagen til kvantitet og kvalitet
Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, forsyninger og private virksomheder som gerne vil blive klogere på det myndighedsmæssige arbejde med nedsivninger og LAR i f.eks. lokalplaner og betingelser for tilladelse til nedsivning.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

24-11-2022

Kursusprogram
24. november 2022
08:45 Ankomst og morgenbuffet
09:10 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
  - Hvad kan LAR?
- Eksempler på LAR
  Peter Bassø Duus
10:15 LAR i lokalplanen
  Sanne Wenzel Jespersen
11:00 Pause
11:15 LAR som hydraulisk element i vandbalance
  - Hvordan regner vi på LAR?
  Peter Plejdrup Poulsen
12:15 Frokost
13:15 Nedsivningstilladelser
  - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
- Eksempler på krav og udfordringer.
  Ivar Rosendal
14:15 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
  - Hvor godt renser det?
  Jes Vollertsen
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 Øvelser med LAR-toget
  - Principper i hht. tagvand og regnvand
  Peter Bassø Duus
16:00 Øvelser
  - Øvelse 1
- Øvelse 2
- Øvelse 3
  Peter Bassø Duus
16:45 Afrunding og evaluering
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • sagsbehandler Sanne Wenzel Jespersen, Horsens Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, Orbicon A/S • Miljømedarbejder Ivar Rosendal, Favrskov Kommune • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

3.990,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 21-10-2022
Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR (18641)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR