Next step projektledelse

Overbygningsmodul på projektlederuddannelse
Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
På kurset her arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økonomiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

Målgruppen

Du er ansat i en forsyning eller i en virksomhed eller organisation, der arbejder tæt sammen med forsyningerne om at løse branchens problemer. Det kan fx være som entreprenør, rådgiver eller i en kommune.

Du har deltaget i "Bliv Projektleder i Forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse eller sidemandsoplæring. Det er således en forudsætning at du har de grundlæggende værktøjer og projektforståelse på plads.

Du ved fx. hvad et projekt er, du kan identificere mål, arbejde med interessenter og risici, og du kan designe en projektproces og eksekvere på baggrund af den. Du har ligeledes de grundlæggende ledelsesteorier på plads.

Så er du klar til næste skridt.

Du motiveres af både ledelse og styring – og vil gerne gøre dig i stand til at håndtere de større og mere komplekse projekter og måske endda bringe dig et skridt tættere på en IPMA certificering.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

06-02-2024 til 07-02-2024

Kursusprogram
6. februar 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentationsrunde
  Christina Foldager, Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
10:00 Projekternes kontekst; program- og porteføljeledelse
  Gevinstrealisering
  Christina Foldager
11:00 Pause
11:15 Organisering - roller og ansvar
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Regulering som rammesætning af forsyningsprojekter
  Oplæg vedr. projekters samspil med den økonomiske regulering v. DANVA
  Bertel Ifversen
13:45 Forhandlingsteknik, leverandør- og kontraktstyring
  Bo Rusbjerg og Christina Foldager
14:30 Kaffepause
15:00 Forhandlingsteknik fortsat
  Bo Rusbjerg og Christina Foldager
16:00 Indkøb og kvalitet
  Bo Rusbjerg
17:30 Tjek ind og pause inden middag
18:00 Middag
19:30 Vi dyster ved brætspillet Projektkit
  Undervejs en lille aftenservering
  Christina Foldager og Bo Rusbjerg
21:30 Netværk, hygge og godnat
7. februar 2024
08:30 Godmorgen
  Kort opsummering af gårdsdagens læring
09:00 Myndighedssamarbejde med forsyningsprojekter
  fra et myndighedsperspektiv
  Morten Horsfeldt Jespersen
10:00 Indflydelse og interessenter
  Christina Foldager og Bo Rusbjerg
11:30 Frokost
12:30 Relationer og engagement
  Bo Rusbjerg
14:00 Kaffepause inkl. walk-and-talk
15:00 Refleksion og selvledelse
  Bo Rusbjerg
16:00 Opsummering og evaluering
  Charlotte Frambøl
16:30 Farvel og kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

Undervisere

• • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Natur- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 07-01-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Next step projektledelse (18948)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Next step projektledelse