Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Et Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)
Få overblik over strategien til at pleje og vedligeholde jeres gadekær, småhuller og regnvandsbassiner, hvad enten du står overfor svindende vandspejl og tilgroning, eller regnvandsbassiner på vej til at vokse ind i natur. Du får viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kurset er særligt målrettet vandløbsteknikeren men også relevant fo Åmænd og medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere som arbejder med vedligeholdelse af vandhuller og anlæg og drift af mindre vandområder/regnvandsbassiner.

Kurset er særligt for dig, der har brug for at forstå de administrative opgaver og få en vis indsigt i de praktiske opgaver som Åmænd og andre udfører ved pleje og vedligehold. Hvis du vil lære mere om de praktiske metoder og maskiner så anbefaler vi også at tage kurset "praktisk pleje af vandhuller og lignende".


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder