Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Et Vandløbsteknikerkursus (1 VTp) – Mulighed for online deltagelse
Få overblik over strategien til at pleje og vedligeholde jeres gadekær, småhuller og regnvandsbassiner, hvad enten du står overfor svindende vandspejl og tilgroning, eller regnvandsbassiner på vej til at vokse ind i natur. Du får viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Målgruppen

Kurset er særligt målrettet vandløbsteknikeren men også relevant fo Åmænd og medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere som arbejder med vedligeholdelse af vandhuller og anlæg og drift af mindre vandområder/regnvandsbassiner.

Kurset er særligt for dig, der har brug for at forstå de administrative opgaver og få en vis indsigt i de praktiske opgaver som Åmænd og andre udfører ved pleje og vedligehold. Hvis du vil lære mere om de praktiske metoder og maskiner så anbefaler vi også at tage kurset "praktisk pleje af vandhuller og lignende".


Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-09-2024

Kursusprogram
30. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbord
09:30 Velkomst og gensidig introduktion
  Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
09:45 Vandhuller, småsøer og ”regnvandssøer”
  - Hvorfor skal vi interessere os for de bynære små vandoaser?
- Hvad kendetegner et godt vandhul/en god sø?
- Hvad kan ”true” det gode vandhul/den gode sø?
  Mikkel Stener Møller
10:30 Pause
10:45 Sediment som styrende faktor
  - Metoder til undersøgelse af søers kvalitet og naturværdi
- Rekreative værdier
  Stig Rostgaard
11:15 Erfaring med screening og oprensning af regnvandsbassiner i Frederikshavn Forsyning A/S
  Peter Berg
12:00 Frokost
13:00 Pleje og vedligeholdelse af vandhuller fra kommunal vinkel
  - Lovgivning
- Sagsbehandling
- Vurdering af sager
- Case stories
  Mikkel Stener Møller
14:00 Pleje af vandhuller og regnvandsbassiner
  - Praktiske erfaringer
- Metoder og udstyr
  Thomas Aabling
14:50 Kagebord
15:10 Oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
  Thomas Aabling
16:00 Evaluering
  Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Miljøtekniker Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Biolog Stig Rostgaard, Fiskeøkologisk Laboratorium

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder (19055)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder