Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.

Kontakt kursusafdelingen for et konkret tilbud
De nye kommunalbestyrelser har konstitueret sig og er gået i gang med arbejdet. De politiske ambitioner skal nu virkeliggøres men under hensyntagen til de lovgivningsmæssige rammer som embedsværket skal sikre at kommunerne overholder. Miljøområdet er stort og komplekst og det kan være vanskeligt at gennemskue hvor og hvor stort det politiske råderum faktisk er. Det sætter dette kursus fokus på.

Kurset giver en indflyvning til lovkomplekset inden for miljø, natur og klima. I får overblik over den miljølovgivning som politiske udvalg skal være særligt opmærksomme på og får en forståelse for at vurdere hvornår noget er ulovligt eller problematisk. I får indsigt i dispensationsmulighederne med konkrete råd og erfaringer, samt en forståelse for rollefordelingen i klagehåndtering.

Kurset tilbydes som et bestillingskursus, hvor vi gennemfører et kursusforløb på 2-4 timer tilpasset netop jeres behov. Kurset kan gennemføres hos jer eller på Ferskvandscentret og prissættes med et konkret tilbud baseret på jeres ønsker til omfang og indhold.

Primærunderviser er jurist Mads Kobberø, som er kendt og elsket af Ferskvandscentrets kursister for sin evne til at formidle vanskeligt juridisk stof forståeligt og levende. Mads underviser på flere af Ferskvandscentrets kurser. Han har stor erfaring med juridisk rådgivning til kommuner og dermed dyb indsigt i kommunale strukturer og beslutningsprocesser.

Målgruppen

Kurset er for de politiske udvalg i kommunerne som skal forstå de lovgivningsmæssige rammer for miljø, natur og klima. Vi anbefaler, at udvalgene inviterer de nøglepersoner fra kommunen med som repræsenterer det hold, der i det daglige varetager miljøsagsbehandlingen. Det giver mulighed for at vi kan tilpasse kursets fokus på netop de udfordringer, der fylder hos jer lokalt.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.