Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Udbydes kun hvert andet år
HUSK, udbydes kun hvert andet år.
Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

Målgruppen

Driftsoperatører, driftsleder, laboranter og miljøtekniker på renseanlæg. Teknikere som ønsker et dybere kendskab til slamegenskaber vil også med udbytte kunne deltage i kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesoptimering via mikroskopering og DNA-sekventering