Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Udbydes kun hvert andet år
HUSK, udbydes kun hvert andet år.
Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

Målgruppen

Driftsoperatører, driftsleder, laboranter og miljøtekniker på renseanlæg. Teknikere som ønsker et dybere kendskab til slamegenskaber vil også med udbytte kunne deltage i kurset.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

07-03-2024 til 08-03-2024

Kursusprogram
7. marts 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Per Halkjær Nielsen
10:00 Identifikation af bakterier, karakterisering af
  danske renseanlæg og MiDAS
  Per Halkjær Nielsen
11:00 Pause
11:15 Gennemgang af mikroskop
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
12:00 Frokost
13:00 Øvelser i karakterisering af slam
  - Flokstruktur
- Trådindeks
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
15:00 Kaffe/kage bord i dråben
15:30 Trådformede bakterier
  - Typer og funktion
- Identifikation med molekylære metoder
  Per Halkjær Nielsen
16:15 Brug af MiDAS
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
18:00 Middag
19:30 Fortsættelse af øvelser i laboratoriet og på computer
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
21:00 Øl/vand
8. marts 2024
08:30 Opsamling fra 1. kursusdag
  Per Halkjær Nielsen
08:45 Encellede dyr og andre organismer
  Per Halkjær Nielsen
09:30 Kaffepause
10:00 Øvelser i laboratoriet
  - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
12:00 Frokost
13:00 Kontrol af trådformede bakterier
  - Skum
- Letslam
- Selektorer
  Aviaja Hansen
14:00 Gruppeopgave
  - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
  Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo og Aviaja Hansen
15:30 Kaffe og afsluttende diskussion
  Per Halkjær Nielsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Post.doc. Marta Nierychlo, Aalborg Universitet

9.040,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 9.040,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering (18911)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering