Procesteknik 1

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Kend dit renseanlægs processer!

Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

Målgruppen

Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, og på industrianlæg, der er beskæftiget med eller skal beskæftige sig med processerne på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse af processerne, vil også have udbytte af kurset.
Vi forventer deltagere har en grundlæggende viden svarende til kurset ”Grundkursus i spildevandsrensning”.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-09-2021 til 29-09-2021

Kursusprogram
27. september 2021
08:30 Ankomst, kaffe/te
09:00 Velkomst og præsentation
  Kim Sundmark og Annette Vesterager
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:10 Pause
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
  Julie Nielsen
14:00 Pause
14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
  Julie Nielsen
15:00 Kaffe i Dråben
15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Kim Sundmark
16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
  Julie Nielsen og Kim Sundmark
17:00 Fremtidens rensemetoder
  Kim Sundmark
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
28. september 2021
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
  Anna-Marie Bøgh
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
  Anders Krogager
14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
15:00 Kaffe i Dråben
15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
  Claus Kobberø
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
29. september 2021
08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
  Røskva Lill Høimark
09:30 Gennemgang af opgaver
10:15 Slambehandling 1. del
  Kim Sundmark
11:15 Slambehandling 2. del
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
15:00 Evaluering
  Kim Sundmark og Annette Vesterager
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

11.650,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18275)

Kursussted: Ferskvandscentret

28-03-2022 til 30-03-2022

Kursusprogram
28. marts 2022
08:30 Ankomst, kaffe/te
09:00 Velkomst og præsentation
  Kim Sundmark og Annette Vesterager
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:10 Pause
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
  Julie Nielsen
14:00 Pause
14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
  Julie Nielsen
15:00 Kaffe i Dråben
15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Kim Sundmark
16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
  Julie Nielsen og Kim Sundmark
17:00 Fremtidens rensemetoder
  Kim Sundmark
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
29. marts 2022
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
  Anna-Marie Bøgh
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
  Anders Krogager
14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
15:00 Kaffe i Dråben
15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
  Claus Kobberø
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
30. marts 2022
08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
  Røskva Lill Høimark
09:30 Gennemgang af opgaver
10:15 Slambehandling 1. del
  Kim Sundmark
11:15 Slambehandling 2. del
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
15:00 Evaluering
  Kim Sundmark og Annette Vesterager
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

11.650,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-02-2022
Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18506)

Kursussted: Ferskvandscentret

26-09-2022 til 28-09-2022

Kursusprogram
26. september 2022
08:30 Ankomst, kaffe/te
09:00 Velkomst og præsentation
  Kim Sundmark og Annette Vesterager
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:10 Pause
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
  Julie Nielsen
14:00 Pause
14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
  Julie Nielsen
15:00 Kaffe i Dråben
15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Kim Sundmark
16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
  Julie Nielsen og Kim Sundmark
17:00 Fremtidens rensemetoder
  Kim Sundmark
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
27. september 2022
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
  Anna-Marie Bøgh
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
  Anders Krogager
14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
15:00 Kaffe i Dråben
15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
  Claus Kobberø
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
28. september 2022
08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
  Røskva Lill Høimark
09:30 Gennemgang af opgaver
10:15 Slambehandling 1. del
  Kim Sundmark
11:15 Slambehandling 2. del
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
15:00 Evaluering
  Kim Sundmark og Annette Vesterager
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

11.650,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-08-2022
Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18507)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesteknik 1