Procesteknik 1

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Kend dit renseanlægs processer!

Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)

Målgruppen

Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, og på industrianlæg, der er beskæftiget med eller skal beskæftige sig med processerne på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse af processerne, vil også have udbytte af kurset.
Vi forventer deltagere har en grundlæggende viden svarende til kurset ”Grundkursus i spildevandsrensning”.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

30-09-2024 til 02-10-2024

Kursusprogram
30. september 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Anders Thietje Mortensen og Anne Trabjerg Kamp
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Kaffe og kage - muliged for gåtur eller besøg i AQUA
16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Anders Thietje Mortensen
16:30 Gruppearbejde beregning af nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen og Anders Thietje Mortensen
17:30 Fremtidens rensemetoder
  Anders Thietje Mortensen
18:00 Pause
18:30 Middag
20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
1. oktober 2024
08:00 Opfølgning på i går og introduktion til anlægsbesøg
  - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
- Introduktion til opgaver på anlægget
  Anders Thietje Mortensen
08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg
  - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
  Steen Nygaard Petersen og Anders Thietje Mortensen
11:00 Retur fra ekskursion
11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
  Anders Thietje Mortensen
12:00 Frokost
13:00 Aktivslam
  - Karakterisering af slam
- Letslam, åsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
13:45 Mikroskopering af slam
  Anna-Marie Bøgh
15:15 Kaffe og kage
16:00 Mikroskopering af slam fortsat
17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
18:00 Pause
18:30 Middag
19:45 Gruppearbejde
  Driftsovervågning
  Claus Kobberø
20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
2. oktober 2024
08:00 Opsamling på i går
  - Udfylde evalueringsskema
- Spørgsmål
  Anders Thietje Mortensen
08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Anders Thietje Mortensen
09:30 Gruppearbejde
  Forslag til løsninger af driftsproblemer
  Anders Thietje Mortensen
10:00 Pause
10:15 Gennemgang af gruppearbejdet
  Anders Thietje Mortensen
10:45 Slambehandling
  Lisa Hahn Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Slambehandling fortsat
  Lisa Hahn Nielsen
13:30 Gruppearbejde
  Slambehandling
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Resumé og evaluering af kurset
  Med kaffe og kage
  Anders Thietje Mortensen og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

12.645,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Warning: Undefined array key "rccw_maintenance" in /var/www/www.fvc-kursus.dk/www/wp-content/plugins/rc_course_web/includes/class-rc_course_web_form.php on line 138

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18871)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesteknik 1