Procesteknik 1

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Kend dit renseanlægs processer!

Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)

Målgruppen

Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, og på industrianlæg, der er beskæftiget med eller skal beskæftige sig med processerne på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse af processerne, vil også have udbytte af kurset.
Vi forventer deltagere har en grundlæggende viden svarende til kurset ”Grundkursus i spildevandsrensning”.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

18-03-2024 til 20-03-2024

Kursusprogram
18. marts 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Røskva Høimark og Sussi Kobberø
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Kaffe og kage
  Mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Røskva Høimark
16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
17:30 Fremtidens rensemetoder
  Røskva Høimark
18:00 Pause
18:30 Middag
20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
19. marts 2024
08:00 Opfølgning på i går m introduktion til Brædstrup Renseanlæg
  - udfylde evalueringsskema
- hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op.
- introduktion til opgaver på anlægget
  Røskva Høimark
08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg.
  - afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
- der skal løses opgaver under anlægsbesøget
  Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
11:00 Retur fra ekskursion
  - ca. ankomt på Ferskvandscenteret med bus
11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
13:45 Mikroskopering af slam
  Anna-Marie Bøgh
15:15 Kaffe og kage
16:00 Mikroskopering af slam fortsat
17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
18:00 Pause
18:30 Middag
19:45 Gruppearbejde: Driftsovervågning
  Claus Kobberø
20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
20. marts 2024
08:00 Opsamling på i går
  - udfylde evalueringsskema
- spørgsmål
  Røskva Høimark
08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Gruppearbejde: Forslag til løsninger af driftsproblemer
  Røskva Høimark
10:00 Pause
10:15 Gennemgang af gruppearbejdet med: Forslag til løsninger af driftsproblemer
  Røskva Høimark
10:45 Slambehandling
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Slambehandling fortsat
  Kim Sundmark
13:30 Gruppearbejde: Sambehandling samt efterfølgende gennemgang
  Kim Sundmark
15:00 Fælles indlæg med resumé og evaluering af kurset (med kaffe og kage)
  Røskva Høimark
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 16-02-2024
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18870)

Kursussted: Ferskvandscentret

30-09-2024 til 02-10-2024

Kursusprogram
30. september 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Røskva Høimark og Sussi Kobberø
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Kaffe og kage - muliged for gåtur eller besøg i AQUA
16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Røskva Høimark
16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
17:30 Fremtidens rensemetoder
  Røskva Høimark
18:00 Pause
18:30 Middag
20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
1. oktober 2024
08:00 Opfølgning på i går og introduktion til Brædstrup Renseanlæg
  - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
- Introduktion til opgaver på anlægget
  Røskva Høimark
08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg.
  - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
  Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
11:00 Retur fra ekskursion
11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
13:45 Mikroskopering af slam
  Anna-Marie Bøgh
15:15 Kaffe og kage
16:00 Mikroskopering af slam fortsat
17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
18:00 Pause
18:30 Middag
19:45 Gruppearbejde: Driftsovervågning
  Claus Kobberø
20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
2. oktober 2024
08:00 Opsamling på i går
  - udfylde evalueringsskema
- spørgsmål
  Røskva Høimark
08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Gruppearbejde: Forslag til løsninger af driftsproblemer
  Røskva Høimark
10:00 Pause
10:15 Gennemgang af gruppearbejdet
  Røskva Høimark
10:45 Slambehandling
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Slambehandling fortsat
  Kim Sundmark
13:30 Gruppearbejde: Sambehandling samt efterfølgende gennemgang
  Kim Sundmark
15:00 Fælles indlæg med resumé og evaluering af kurset (med kaffe og kage)
  Røskva Høimark
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18871)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesteknik 1