Procesteknik 1

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Kend dit renseanlægs processer!

Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

Målgruppen

Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, og på industrianlæg, der er beskæftiget med eller skal beskæftige sig med processerne på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse af processerne, vil også have udbytte af kurset.
Vi forventer deltagere har en grundlæggende viden svarende til kurset ”Grundkursus i spildevandsrensning”.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

27-03-2023 til 29-03-2023

Kursusprogram
27. marts 2023
08:30 Ankomst, kaffe/te
09:00 Velkomst og præsentation
  Ellen Marie Drastrup og Anne Trabjerg Kamp
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:10 Pause
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Pause
14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Ellen Marie Drastrup
16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen og Ellen Marie Drastrup
17:00 Fremtidens rensemetoder
  Ellen Marie Drastrup
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
28. marts 2023
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Ellen Marie Drastrup
08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
  Anna-Marie Bøgh
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
  Steen Nygaard Petersen og Ellen Marie Drastrup
15:00 Kaffe og kage
15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
  Claus Kobberø
18:00 Middag
19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
  Ellen Marie Drastrup
20:30 Øl/vand og socialt samvær
29. marts 2023
08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Høimark
09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
  Røskva Høimark
09:30 Gennemgang af opgaver
10:15 Slambehandling 1. del
  Kim Sundmark
11:15 Slambehandling 2. del
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
  Ellen Marie Drastrup
15:00 Evaluering
  Ellen Marie Drastrup og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-02-2023
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18718)

Online kursus via Ferskvandscentret.

04-09-2023 til 06-09-2023

Kursusprogram
4. september 2023
08:30 Ankomst, kaffe/te
09:00 Velkomst og præsentation
  Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:10 Pause
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Pause
14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Ellen Marie Drastrup
16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen og Ellen Marie Drastrup
17:00 Fremtidens rensemetoder
  Ellen Marie Drastrup
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og socialt samvær
5. september 2023
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Ellen Marie Drastrup
08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
  Anna-Marie Bøgh
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
  Steen Nygaard Petersen og Ellen Marie Drastrup
15:00 Kaffe og kage
15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
  Claus Kobberø
18:00 Middag
19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
  Ellen Marie Drastrup
20:30 Øl/vand og socialt samvær
6. september 2023
08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Høimark
09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
  Røskva Høimark
09:30 Gennemgang af opgaver
10:15 Slambehandling 1. del
  Kim Sundmark
11:15 Slambehandling 2. del
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
  Ellen Marie Drastrup
15:00 Evaluering
  Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 04-08-2023
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 1 (18759)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesteknik 1