Procesteknik 2

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen – selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

Målgruppen

Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på renseanlæg, der er beskæftiget med processer på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse for processerne, vil også med udbytte kunne deltage i kurset. Kurset er også relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg.
Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

14-11-2022 til 16-11-2022

Kursusprogram
14. november 2022
08:30 Ankomst og kaffe
09:00 Velkomst og præsentation
  Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Opsummering af nøgleparametre
  Ellen Marie Drastrup
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
11:30 Frokost
12:30 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Ellen Marie Drastrup
13:30 Pause
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregnedahl
14:45 Kaffe og kage
15:15 Fosforfjernelse teori/praksis
  Jeppe Bregnedahl
16:00 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
16:30 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
18:00 Middag
19:30 Sjov med renseanlæg
21:00 Øl/vand
15. november 2022
08:00 Massebalancer
  Opgaver omkring massebalancer
  Ellen Marie Drastrup
10:00 Pause
10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregnedahl
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Vibeke R. Borregaard
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring
  Mogens Lindgaard
18:00 Middag
19:15 Oplæg omkring lattergas
  Jeppe Bregnedahl
21:00 Aftenservering
16. november 2022
08:00 Resume og spørgsmål
  Jeppe Bregnedahl
08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Kim Sundmark
09:45 Pause
10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:30 Gruppearbejde
  René Hansen
13:00 Frokost
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Jeppe Bregnedahl
15:00 Kaffe og evaluering
  Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

11.900,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 14-10-2022
Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Tilmeld til: Procesteknik 2 (18508)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesteknik 2