Procesteknik 2

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen – selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)

Målgruppen

Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på renseanlæg, der er beskæftiget med processer på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse for processerne, vil også med udbytte kunne deltage i kurset. Kurset er også relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg.
Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

06-11-2023 til 08-11-2023

Kursusprogram
6. november 2023
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Jeppe Bregendahl
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Jeppe Bregendahl
14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
18:30 Middag
20:00 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
7. november 2023
08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
09:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe og kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:00 Middag
19:15 Oplæg omkring lattergas
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
8. november 2023
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
  Kim Sundmark
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Jeppe Bregendahl
15:00 Evaluering og kaffe/kage
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 06-10-2023
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 2 (18733)

Kursussted: Ferskvandscentret

27-05-2024 til 29-05-2024

Kursusprogram
27. maj 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Jeppe Bregendahl
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
14:45 Kaffe/kage og gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
18:30 Middag
20:00 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
28. maj 2024
08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
09:15 Styring og driftsforstyrrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:15 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Carina Cupit
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb Renseanlæg - rundvsining
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe/kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:00 Middag
19:15 Oplæg omkring lattergas
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
29. maj 2024
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding - fortsat
  Kim Sundmark
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Jeppe Bregendahl
15:00 Evaluering og kaffe/kage
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 26-04-2024
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 2 (18872)

Kursussted: Ferskvandscentret

25-11-2024 til 27-11-2024

Kursusprogram
25. november 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Jeppe Bregendahl
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
14:45 Kaffe/kage og gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
18:30 Middag
20:00 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
26. november 2024
08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
09:15 Styring og driftsforstyrrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:15 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Carina Cupit
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb Renseanlæg - rundvsining
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe/kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:00 Middag
19:15 Oplæg omkring lattergas
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
27. november 2024
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding - fortsat
  Kim Sundmark
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Jeppe Bregendahl
15:00 Evaluering og kaffe/kage
  Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

12.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 25-10-2024
Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Procesteknik 2 (18873)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Procesteknik 2