Prøvetagning af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.

Målgruppen

Ansatte, der udtager prøver og foretager flowmålinger på spildevand. Kurset er også relevant for medarbejdere, der deltager i processtyringen af renseanlæg.
Desuden medarbejdere på renseanlæg og virksomheder, der selv foretager egenkontrol, rådgivende firmaer m.fl.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Prøvetagning af spildevand