Prøvetagning af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS
Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.

Målgruppen

Ansatte, der udtager prøver og foretager flowmålinger på spildevand. Kurset er også relevant for medarbejdere, der deltager i processtyringen af renseanlæg.
Desuden medarbejdere på renseanlæg og virksomheder, der selv foretager egenkontrol, rådgivende firmaer m.fl.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-11-2023 til 24-11-2023

Kursusprogram
22. november 2023
10:00 Ankomst og kaffe
10:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
  Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
  Anna-Marie Bøgh
12:00 Frokost
13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
  Jesper Koldsø
14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
  Jesper Koldsø
16:45 Pause
17:00 Flowmåling
  Majbritt Hye
18:00 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
23. november 2023
08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  Per Iversen
09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
  Anna-Marie Bøgh
10:30 Kaffepause
10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
  Anna-Marie Bøgh
12:00 Frokost
12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
13:30 Ekskursion til pumpestation
  Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
15:00 Kaffepause i Dråben
15:30 Kloakbekendtgørelsen
  Tommy Kjær
17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
  Bo Skovmark
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
24. november 2023
08:30 Opsamling
  Anna-Marie Bøgh
09:00 Dataopsamling og databehandling
  Jesper Koldsø
10:15 Kaffe
10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  Jesper Koldsø
12:00 Frokost
13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
  Anna-Marie Bøgh
14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
  Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

11.995,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 20-10-2023
Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Prøvetagning af spildevand (18784)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Prøvetagning af spildevand