Projektejerskab i forsyningsbranchen

Teknikker, governancemodeller, analyse og erfaringer
Projekterne i branchen har stor bevågenhed både fra politisk- og samfundets side generelt. I disse år foregår der en del forskning på store offentlige projekter. Det betyder, at de større projekter i forsyningsbranchen også kommer under lup, hvilket blot tilføjer yderligere et argument for, hvorfor projekterne skal løses succesfuldt.

Kom hele vejen rundt om projektejerskabet i den særlige kontekst – økonomisk og strukturelt – som forsyningsbranchen agererer i og som bidrager til den øgede kompleksitet.

På kurset får du værktøjer til, hvordan I kan få styr på projektarbejdet, der udvikler sig i retning af større kompleksitet, et øget pres for hurtigere eksekvering og deraf behov for projektkompetencer i en anden skala end tidligere. Også for projektejerne.

Det tilfører ledelsen i forsyningerne en øget opgave med at overvåge, prioritere og tage ansvar for de kommende og igangværende projekter – en opgave, der udvikler sig i takt med projekterne.

Hertil kommer, at kolleger med de nødvendige projektkompetencer er svære at få fat i og svære at fastholde. Derfor er udvikling af medarbejdere essentiel for at have de nødvendige kompetencer i organisationen, der ofte rækker langt ud over den stærke faglige indsigt, til at udføre projekterne.

Du lærer om teknikker, governancemodeller og afslutter med en individuel analyse, der giver input til, hvor I bedst indleder med et løft af projekterne hos jer for øget succes med dem.

Målgruppen

Kurset er til dig, der er projektejer, styregruppedeltager og/eller porteføljeansvarlig i forsyningsbranchen.

Du har det overordnede ansvar for en forsyning som topleder eller direktør eller du er ansvarlig for delområder i forsyningen som fx. afdelingsleder, driftsleder, økonomichef, kundechef, it-chef eller teamleder.

Du bidrager til at sætte den strategiske retning for forsyningen og prioriterer indsatser for at kunne realisere strategien mest effektivt. Du har enten det øverste ansvar for et eller flere projekter, som projektejer eller deltager i styregruppen – eller også er du del af det hold, der prioriterer og udvælger projekter i den samlede projektindsats hos jer.

Det kræver en fælles indsats og et fælles sprog at løfte projekterne på tværs af organisationen. Derfor vil vi gerne inspirere er til at tage flere afsted på kurset sammen, så I kommer hjem med det stærkest mulige udbytte og kan løfte projekterne sammen umiddelbart efter hjemkomst.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Gl. Skovridergaard

04-12-2024 til 05-12-2024

Kursusprogram
4. december 2024
12:00 Vi mødes til fælles frokost på Ferskvandscentret
13:00 Velkomst og præsentationsrunde
  Charlotte Frambøl
13:30 Kontekst og projektopgave
  Hvad driver projektarbejdet i forsyningsbranchen. Hvorfor er branchens kontekst særlig i relation til projekterne? Vi identificerer primære stakeholders og drivere af udvikling.
  Christina Foldager
14:30 FORS erfaringer med løft af projekter
  Søren Baungaard Sørensen
15:00 Kaffe pause
15:15 Fælles sprog om projekterne
  Med et indblik i erfaringer fra andre brancher og den generelle udvikling af projektfaget, etableres et fælles sprog for projektarbejdet for alle niveauer blandt deltagerne.
  Christina Foldager
17:00 Projektkompetencerne anno 2024
  Hvordan er udviklingen på kompetenceområdet, hvad skal vi prioritere at udvikle og hvad er det projekterne kalder på for at lykkes.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
18:00 Indtjekning på værelser og refleksionstid
  Måske en gåtur. Du bestemmer.
19:00 Middag og aftenhygge
5. december 2024
08:00 Opsummering på dag 1
  I grupper samler vi læringspunkter fra dag 1.- hvad er det vigtigste vi fik med? Opsamling i plenum.
08:30 Inspirationsoplæg om "Store offentlige projekter"
  Navn på oplægsholder følger senere.
09:30 Case; projektprioritering og projektejerskab
  Hvordan arbejder vi hensigtsmæssigt med prioritering?
Hvad kendetegner den succesfulde projektportefølje? Hvem bestemmer rækkefølgen
11:00 Projektkulturanalyse og fokusområder
  Individuelt eller sammen med kolleger reflekteres gennem en kulturanalyse over hvilke områder, der med fordel kan tages fat i for et løft af projekterne.
11:45 Afslutning evaluering og opsamling
  Charlotte Frambøl
12:00 Frokost her eller to-go
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Chef, projekt Søren Baungaard Sørensen, Fors A/S

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-11-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Projektejerskab i forsyningsbranchen (19108)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Projektejerskab i forsyningsbranchen