Pumpetræf 2024 – FVC I

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer?
Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

I 2024 er årets emner, hvordan kommer du kludene til livs?, erfaringer med drift af vakuum pumpestationer, hvordan forholder du dig til "problembarnet" svovlbrinten? og hvordan kan ny sensor teknologi give ny maskin indsigt?
Er du kar til den næste stormflod? Kom og hør erfaringer fra hårdt prøvede forsyning.

Målgruppen

Medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af spildevandspumpestationer. Temadagen er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer, der til daglig er beskæftiget med indretning, tilsyn og vedligeholdelse af spildevandspumpestationer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Pumpetræf 2024 - FVC I