QGIS – Rasterdata og punktskyer

Når vi arbejder med landskaber, vådområder, regnvandsbassiner eller andre modeller, som skal vise information, der er kontinuerlig på tværs af et område, og som ikke så let kan opdeles i geometrier (som punkter, polygoner eller linjer), så anvender vi rasterdata. Rastere er defineret ved at være en matrix af pixels i rækker og kolonner, og bliver brugt til fx baggrundskort, ortofotos og mark- og naturkort.

Anvendelse af rasterdata er relativt almindelig i QGIS, men langt overvejende i form af baggrundskort, som fx Dataforsyningens skærmkort, DTK og ortofotos.
QGIS rummer imidlertid en meget stor værktøjskasse, som gør det muligt at lave såvel simple som avancerede analyse på rasterdata. Eksempler på sådanne analyser spænder fra opsamling af terrænkoter fra højdemodeller over volumenberegninger af såvel lavninger (fx LAR-anlæg, spildevandsbassiner og vådområder) som terræntoppe (fx grusbunker eller naturområder) til analyse af terrænhældning og -retning.
Funktionaliteten kan anvendes i mange sammenhænge fx til spildevandsplanlægning, landskabsplanlægning, vådområdeprojektering og meget andet.

På vores kursus om rasterdata i QGIS lærer du:
- At håndtere rasterdata, herunder at downloade og indlæse data
- At analysere rasterdata
- At lave beregninger på rasterdata
- At analysere hældning og retning
- At håndtere punktsky-data

Du får indsigt i emner som:
- Hvad rasterdata og punktskyer er
- Symbolisering af raster
- Konvertering af punktskyer til raster/terrænmodel
- Profilværktøj på terræn- og overflademodeller

Vi lægger desuden vægt på høj grad af anvendelighed, så kurset har indbygget opgaver undervejs, og du får en udførlig vejledning med hjem til at lave opslag i efter endt kursus.

Så mangler du værktøjer til at analysere dine terrænmodeller, eller beregne det potentielle volumen af dit vådområde eller regnvandsbassin, hældning og retning i din terrænmodel, så er dette kurset for dig!
Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.

Programmet er pt. under udvikling, små ændringer kan derfor forekomme

Målgruppen

Kurset er for medarbejdere, der arbejder med terræn- og højdemodeller, landskabs- og naturkort, vådområder, spildevandsbassiner og andre områder, der bruger rasterdata, som gerne vil have værktøjer til at lave analyser og beregninger i disse.

Det forudsættes at du har et overordnet kendskab til GIS.

Kurset afvikles på kursisternes egne, medbragte pc’er og – hvis ønsket – med udgangspunkt i egne data (som i så fald skal medbringes eller være tilgængelige). For kursister, som ikke medbringer egne data, udleveres et kursusdatasæt af underviser.

Vi kører med små hold på max. 8 deltagere.
For at være fuldbefaren i QGIS anbefaler vi, at du efterfølgende gennemfører kurset "videregående QGIS".

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

15-05-2024

Kursusprogram
15. maj 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
  Suna Rokkjær og Morten Storm
09:30 Introduktion til rasterdata og punktskyer
  - Hvad er rasterdata og punktskyer?
  Morten Storm
10:00 Håndtering af rasterdata
  - Indlæsning af filbaserede rasters
- Download og lagring af webbaserede rasters (WMS/WCS)
  Morten Storm
10:45 Pause
11:00 Terræn- og overflademodeller
  Morten Storm
11:30 Raster symbologi
  - Singleband grey/pseudocolor
- Hillshade
- Transparency
- Blending mode
  Morten Storm
12:00 Frokost
13:00 Volumenberegning på rasterdata og analyse af slope og aspect
  Morten Storm
13:45 Rasterberegninger
  Morten Storm
14:15 Håndtering af punktskyer
  - Extent
- Classification
- Z-values
  Morten Storm
14:45 Pause med kaffe, the og kage
15:00 Konvertering til raster/terrænmodel
  Morten Storm
15:20 Profile tool på terræn- og overflademodeller
  Morten Storm
15:50 Afrunding og evaluering
  Morten Storm
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

Undervisere

• Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 19-04-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: QGIS - Rasterdata og punktskyer (19061)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: QGIS - Rasterdata og punktskyer