Rådnetanke – proces og anlæg

Grundmodul
Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

(Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I – II)

Målgruppen

Driftsledere, driftsassistenter og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, der ønsker viden omkring den daglige drift af rådnetanke eller ønsker et større kendskab til rådnetanke.Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

17-04-2023 til 19-04-2023

Kursusprogram
17. april 2023
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  1. del
  Lisa Hahn Nielsen
11:00 Pause
11:15 Grundlæggende processer i rådnetanke
  2. del
  Lisa Hahn Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Indretning af rådnetankanlæg
  Teori og praktiske løsninger
  Michael Schytz Poulsen
15:30 Kaffepause
16:00 Drift - håndtering af udfordringer
  Anna Katrine Vangsgaard
17:15 Drift - overvågning af udrådningsproces
  Aviaja Hansen
18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
19:00 Middag
20:30 Øl/vand i Dråben
18. april 2023
08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
  Inkl. rejektvandsbehandling.
  Anna Katrine Vangsgaard
09:45 Pause
10:00 Tømning af rådnetank
  Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
11:15 Metantab fra biogasanlæg
  Lovgivning og teknik
  Lars Dalum Nielsen
12:00 Alternativ slambehandling
  Seneste nyt på området.
  Lars Dalum Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
  Ivan Boeskov
16:00 Kaffepause
16:30 Massebalance for rådnetankanlæg
  Grundlæggende.
  Lisa Hahn Nielsen
18:00 Middag
19:30 Øl/vand i Dråben
19. april 2023
08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Teori og praktiske eksempler.
  Jens Peter Nygaard
10:15 Indretning af biogasanlæg
  Teori og praktiske løsninger.
  Michael Schytz Poulsen
12:00 Frokost
13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
  Regler og sikkerhed i praksis.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Evaluering og kaffe/kage
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

12.175,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 24-03-2023
Pris: 12.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Rådnetanke - proces og anlæg (18727)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Rådnetanke - proces og anlæg