Rådnetanke – teori og beregninger

Overbygningsmodul
Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke – proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I – II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer – også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg – både i form af biogas, el og varme.

Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke – proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i inden dette kursus. For at få det optimale udbytte af kursert er det endvidere en forudsætning, at man kan foretage simpel brøkregning.

Dette kursus afholdes typisk hvert andet år.

(Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).

Målgruppen

Medarbejdere, der har arbejdet med området i flere år og har en god basisviden om slam og slamteknologier, svarende til kurset ”Rådnetanke I_II”.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
09:45 Gennemgang anlægstyper
  Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
Fokus på at opnå fælles begreber.
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
  Svend Marker
12:30 Frokost
13:30 Varmeanlæg
  Teori, beregninger og forsøg.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
  Teori og beregninger.
  Svend Marker
16:45 Gåtur
17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
  Regne på eget anlæg (del 1).
  Svend Marker
18:30 Quiz - opsamling på dag 1
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
5. december 2024
08:00 Gasanvendelse og overvågning
  Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
  Annemarie Gotfredsen
09:30 Pause
09:45 Varmeanlæg
  Varmeveksler og varmeoverførsel.
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Varmeanlæg - opgave
  Regne på varmebalance.
  Lars Dalum Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
  Regne videre på eget anlæg (del 2)
  Svend Marker
14:30 Drift af rådnetanke
  Optimering af energibalancen.
  Svend Marker
15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
  Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

Undervisere

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 01-11-2024
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Rådnetanke - teori og beregninger (19015)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Rådnetanke - teori og beregninger