Reducer klimapåvirkning i kloak- og klimasikringsprojekter

– stil grønne krav i udbud
Anlægsprojekter kan nedbringe forsyningens samlede klimaaftryk, men hvordan?

På kurset giver vi dig nogle konkrete bud på, hvordan det kan gøres. Formålet er, at tænke bæredygtighed ind helt fra udbuds- til anlægsfasen.

Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle dygtige aktører, der er langt i processen.

De kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi fremhæver nogle gode eksempler på, hvordan "grønne krav" kan indarbejdes.

Du får indsigt i emner som:
– Hvorfor skal forsyningerne arbejde på at reducere CO2 udledningen?
– Materialernes klimaaftryk
– Overskudsjord samt råstoffernes klimaaftryk
– Klimaaftryk fra entreprenørens maskiner
– Lovgivningen

Målgruppen

Medarbejdere på vand og spildevandsforsyninger, der arbejder med kloak- og klimasikringsprojekter og som ønkser at nedbringe forsyningens klimaaftryk ved at stille grønne krav i udbudet.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024

Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og fælles præsentation
  Annette Vesterager, Bettina Precht Simonsen og Camilla Rosenkrantz Schrold
09:45 Hvorfor skal forsyningerne arbejde på at reducere CO2 udledningen?
  - Hvor stort er kloak- og klimaprojekternes klimaudledning typisk?
- Må Forsyningerne investere ekstra i mere bærdygtige anlægsprojekter?
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Bettina Precht Simonsen
10:00 Materialernes klimaaftryk og muligheder for at reducere CO2 udledningen gennem valg af materialer
  - Lær at bruge EPDér til at kunne vurdere produkternes miljøpåvirkning
- Eksempler på hvordan valg af forskellige materialer som rør, brønde og bygværker påvirker projekternes CO2 udledning
  Bettina Precht Simonsen
10:45 Pause
11:00 Overskudsjord samt råstoffernes klimaaftryk og muligheder for at reducere CO2 udledningen gennem modtagepladser og lokale nyttiggørelsesprojekter
  - Hvordan Næstved Spildevand (Envafors) lykkes med at genanvende jord og materialer fra kloakprojekter ved hjælp af forsyningens modtageplads
- Hvordan et nyt kommunalt nyttiggørelsesprojekt skaber plads til at indbygge overskudsjord indenfor kommunen samtidig med at der udvikles et nyt rekreativt område
  Tenna Charlotte Weber Olsson
11:45 Klimaaftryk fra entreprenørens maskiner og hvilke muligheder der er for at reducere CO2 udledningen gennem valg af maskiner
  - Hvor meget disel bruger entreprenørens maskiner i typiske kloak- og klimaprojekter i dag og hvilke potentialer er der i at anvende emissionsfrie maskiner?
- Hvilke alternativer er der til diseldrevne maskiner og hvad kræver det at bruge disse?
  Kamilla Mercedes Kuld
12:30 Frokost
13:30 Grønne krav i udbud - hvad siger juristen?
  - Hvilke krav skal og må forsyningerne stille i henhold til tilbudsloven og udbudsloven?
- Udfordringer og muligheder for at sætte nye mindstekrav på materialer
- Eksempler på evalueringskriterierne, prismodeller og sideordnede tilbud i entrepriseudbud
  Thomas Grønkær
14:30 Kaffe og kage pause
15:00 Grønne krav i udbud - eksempler og erfaringsudveksling
  Med udgangspunkt i eksempler fra forsyningsbranchen drøfter vi hvordan "grønne krav" kan indarbejdes på en god og lovlig måde
  Camilla Rosenkrantz Schrold
15:45 Afslutning og evaluering
  Bettina Precht Simonsen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Projektleder Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Grønkær|Thomas|SIRIUS advokater Thomas Grønkær • Bæredygtighedsansvarlig Kamilla Mercedes Kuld, NORDKYSTEN Entreprenørfirmaet A/S • Seniorprojektleder, Naturgeograf Tenna Charlotte Weber Olsson • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Projektleder Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning A/S

4.275,- Kr. ekskl. moms.
Tilmeld senest: 30-08-2024
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Reducer klimapåvirkning i kloak- og klimasikringsprojekter (19078)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Reducer klimapåvirkning i kloak- og klimasikringsprojekter