Regnvandsbassiner

Design og godkendelse
Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

Målgruppen

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaberne og rådgivere som arbejder med spildevandsplanlægning, projektering og drift af afløbssystemer.

Kursus­start

Se datoer og tilmeld dig.

Problemer med tilmelding?
Ring til os på 8921 2100

Kursusstart

Kursussted: Ferskvandscentret

22-05-2024 til 23-05-2024

Kursusprogram
22. maj 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
  - Bassintyper og formål
- Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
- Membraner og økonomi
- Regnvandsbassinets interessenter
  Jan Gilling Timmermann
10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
  - Vandmængder
- Stofmængder
- Dimensionering
- Anvendelse af sikkerhedsfaktor
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 Optimal anvendelse af bassiner
  - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
  Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
15:00 Kagebord
15:30 Drift af bassiner
  - Slåning af vegetation ved bassiner
- Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
- Afvanding og slutanvendelse af bundslam
  Martin Andersen
16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
  - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
- Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
- Andre muligheder for rensning af regnvand
  Jan Gilling Timmermann
17:30 Middag
18:45 Guidet tur til regnvandsbassin med udfordringer
  Nicklas Hisselholm Johansen og Jan Gilling Timmermann
20:15 Forfriskninger i restauranten
23. maj 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
  - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
- Grundvandsproblemer. 
- Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
  Peter Stockmarr
09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
  - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
- Fra ansøgning til tilladelse
  Lars Hede Hansen
10:30 Juraen og regnvandsbassiner
  - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
- Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
- Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
- Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
  Peter Nymann
12:00 Frokost
12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
  - Formål med regnvandssøer
- Samarbejde m. Forsyningsselskabet
- Udførelse og udformning
- Etableringspriser og drift
  Jimmi Spur Olsen
14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
  - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
  Jan Gilling Timmermann
15:00 Afrunding og evaluering
  - Kagebord
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

Undervisere

• Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Nicklas Hisselholm Johansen, Silkeborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

8.800,- Kr. ekskl. moms.
Åben for tilmelding
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Udfyld venligst personoplysninger omhyggeligt. Vi bruger oplysningerne til fakturering.

Hvis du har særlige ønsker til forplejning, fx af hensyn til allergier, kan du nævne det i feltet til yderligere oplysninger. Du bedes dog undlade at skrive følsomme personoplysninger om helbred og lignende.

EAN: Hvis du er ansat i en kommune eller anden offentlig virksomhed så skal du oplyse EAN nr og sikre korrekt økonomi-reference hos jer, så faktura ikke afvises af jeres system.

OBS: Hvis et jobcenter betaler for din deltagelse, så markerer du blot i formularen, at der skal benyttes en anden fakturaadresse.

Ved tilmelding giver du accept af at vi deler oplysninger om navn, titel, firma, telefon og mailadresse med øvrige kursister tilmeldt samme kursus. Det gør vi bl.a. for at muliggøre samkørsel.

Tilmeld til: Regnvandsbassiner (18918)

Få besked når der kommer nye afholdelsesdatoer på dette kursus.

Få besked, når kurset afholdes: Regnvandsbassiner